Właściciele nieruchomości muszą składać deklarację o sposobie ogrzewania

Przypominamy, że od 1 lipca właściciele domów jednorodzinnych i administratorzy nieruchomości są zobowiązani do składania deklaracji z informującą, czym ogrzewają swoje budynki. Deklaracje zostaną złożone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Informacje mają pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji w Polsce oraz wspieraniu przez państwo działań lokalnych samorządów zmierzających do eliminowania starych urządzeń grzewczych.

Właściciele już istniejących budynków mają 12 miesięcy (czyli do 30 czerwca 2022 r. ) na przekazanie formularza z informacją, czym ogrzewany jest ich dom. W przypadku nowych obiektów, deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od daty uruchomienia źródła ogrzewania.

Mieszkańcy bloków nie muszą się przejmować nowym obowiązkiem, ponieważ deklarację składa w ich imieniu wspólnota mieszkańców lub spółdzielnia mieszkaniowa.

Przekazanie powyższych informacji jest obligatoryjne. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna.

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej, czyli przez internet lub w formie papierowej. Papierowy dokument właściciele nieruchomości mogą wysłać listem poleconym lub złożyć w swoim urzędzie gminy. Następnie urzędnicy wprowadzą zawarte w nich informacje do systemu informatycznego.

W gazecie przedrukowany został FORMULARZ A, który służy do składania deklaracji w przypadku budynków mieszkalnych. Przedsiębiorcy deklaracje składają na FORMULARZU B, który do ściągnięcia jest ze stron internetowych.

Szczegółowe informacje o akcji można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego po wpisaniu w wyszukiwarce hasła: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ. Tam też znajdują się formularze do składania deklaracji.

W przypadku Urzędu Miejskiego w Koluszkach szczegółowe informacje w sprawie składanych deklaracji można uzyskać pod nr telefonu: 44 725 67 66.

 

 

Najczęściej zadawane pytania

– Kto składa deklarację?

Właściciel/zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

– Kiedy składam deklarację samodzielnie a kiedy zrobi to za mnie zarządca?

W przypadku mieszkania, którego ogrzewanie jest zasilane przez wspólne źródło ciepła np. z miejskiej czy lokalnej sieci ciepłowniczej to zarządca zgłosi deklarację. Natomiast jeżeli w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła np. kominek, bojler elektryczny czy koza to taką deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie. Jeżeli w budynku nie ma źródła ciepła to deklaracji do CEEB składać nie musimy.

– Co jeżeli mam kominek bez funkcji c.o. i używam go sporadycznie, czy muszę zgłosić go do CEEB?

Tak, kominek używany nawet okazjonalnie zgłaszamy do CEEB, zaznaczając że jest on eksploatowany, nie zaznaczamy natomiast jaką pełni funkcję.

– W jednym budynku znajduje się lokal mieszkalny i niemieszkalny, ale ogrzewane są z jednego źródła ciepła, którą deklarację wypełnić?

W przypadku kiedy w budynku jest jedno źródło ciepła dla lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego wystarczy, że wypełnimy jedną deklarację formularz A albo B. Jeżeli przy budynku w lokalu mieszkalnym jest lokal niemieszkalny, który ma inne, odrębne źródło ciepła to do deklaracji formularz A należy dołączyć również deklarację formularz B.

– Czy zgłaszamy do CEEB inne źródła ciepła niż te, które są wymienione w deklaracji?

Nie – nie zgłaszamy do CEEB innych źródeł ciepła niż te które są wymienione w deklaracji np. paneli fotowoltaicznych czy klimatyzatorów. W związku z tym, w wersji papierowej deklaracji nie dopisujemy ręcznie innych źródeł ciepła niż te, które zostały w niej wymienione.

– Mam 10 kolektorów słonecznych, co wpisuje w liczbie zainstalowanych źródeł ciepła?

Kolektory słoneczne są z sobą połączone i wpisujemy je jako 1 zainstalowane źródło ciepła.

– Skąd mogę pobrać deklarację w wersji papierowej?

Deklaracja w wersji papierowej jest dostępna na stronie www.gunb.gov.pl w zakładce Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ.

– Gdzie składam deklarację w wersji papierowej?

Deklarację w wersji papierowej należy złożyć osobiście lub wysłać listem do Urzędu Miasta/Gminy zgodnie z lokalizacją budynku.

– Czy mogę wysłać deklarację e-mailem?

Nie można wysyłać deklaracji pocztą elektroniczną. Deklaracja złożona w taki sposób nie zostanie wprowadzona do systemu.

(informacje pochodzą ze strony www.gunb.gov.pl)

 

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print