Windy standardem w obiektach miejskich


Gmina złożyła wniosek do PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) o dofinansowanie budowy windy w budynku Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym. Winda będzie jednym z elementów gruntownej modernizacji obiektu. Przebudowa będzie prowadzona przez kilka najbliższych lat w sezonie wakacyjnym.

Ogólnie, windy mają się stać standardem w miejskich budynkach użyteczności publicznej. Winda pojawi się w nowym budynku muzeum Koluszek, który powstanie wkrótce przy ul. 3 Maja, a także w budynku przy ul. Brzezińskiej 32, w którym mieszczą się obecnie siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach oraz filia starostwa powiatowego. W windę wyposażone zostanie także nowe skrzydło budynku SP nr 2 i I LO. Szkielet budynku jest już dobrze widoczny od strony parku w Koluszkach.

Dodajmy, że w tym roku długo wyczekiwana winda z inicjatywy powiatu dobudowana została do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach. Winda dla niepełnosprawnych znalazła się także na wyposażeniu zmodernizowanej sali widowiskowej przy Urzędzie Miejskim w Koluszkach oraz w przebudowanym budynku pod żłobek i przedszkole przy ul. Mickiewicza w Koluszkach.