Wernisaż pleneru malarskiego


Wystawę prac Koła Malarskiego można oglądać w foyer Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach. Są to obrazy, powstałe w czasie II Pleneru Malarskiego na terenie zespołu ogrodowo-pałacowego w Lisowicach. Prace prezentują obiektu architektoniczne z Lisowic oraz otaczającą przyrodę. Po otwarciu wystawy, której dokonał instruktor i opiekun Koła Malarskiego – Mateusz Jaśkiewicz oraz dyrektor MOK w Koluszkach Marcin Francikowski, licznie przybyli uczestnicy wernisażu wysłuchali wykładu dr Kamila Śmiechowskiego, adiunkta w Katedrze Historii Polski XIX wieku Uniwersytetu Łódzkiego. Dr Śmiechowski przybliżył zebranym dzieje łódzkich fabrykantów, zwłaszcza w kontekście rodu Marcusa Silbersteina, właściciela majątku i zespołu pałacowego w Lisowicach.