Ważne numery telefonów

Ważne numery telefonów

GMINA KOLUSZKI

Urząd Miejski w Koluszkach
tel. (44) 725-67-10 – Informacja Urzędu
tel. (44) 725-67-00 – Sekretariat Urzędu
tel. (44) 714-58-40 – FAX Urzędu
tel. (44) 725-67-09 – Promocja gminy
tel. (44) 725-67-68 – Biuro Inżyniera Gminy

Powiatowa Komenda Policji w Koluszkach
tel. (44) 714-69-77, (44) 714-16-34, 997

Państwowa Straż Pożarna w Koluszkach
tel./fax: (44) 714-04-78, 998

Ochotnicza Straż Pożarna w Koluszkach
tel. (44) 714-58-27

Pogotowie Ratunkowe
tel. 999

Starostwo Powiatowe (filia Koluszki)
– Wydział ds. komunikacji
tel. (44) 714-58-12
– Wydział ds. budownictwa
tel. (44) 714-58-55
– Wydział ds. geodezji
tel. (44) 714-58-47

Powiatowy Urząd Pracy Filia Koluszki
tel. (44) 714-26-59, (44) 714-13-54
faks: (44) 714-26-59

Miejski Ośrodek Kultury
tel./fax. (44) 714-58-80

Ośrodek Sportu i Rekreacji
tel./fax: (44) 714-58-58

Koluszkowski Klub Sportowy
tel: (44) 714-18-44

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tel: (44) 714-58-25

Biblioteka Miejska
tel: (44) 714-58-38

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
tel: (44) 714-58-45, fax. (44) 714-65-54

Zakład Usług Komunalnych
tel: (44) 714-04-95

Pogotowie Energetyczne
tel: (46) 830-15-31, 991

Pogotowie Kanalizacyjne
tel: (44) 714-58-79

Zakład Gazowniczy
tel: (44) 714-04-23
Pogotowie Gazowe
tel: 992

Ujęcie wody w Koluszkach
tel: (44) 714-58-24

Oczyszczalnia ścieków
tel: (44) 714-58-79

SŁUŻBA ZDROWIA

NZOZ Zdrowie – (44) 714-08-00
NZOZ Eskulap – (44) 714-50-00
NZOZ Med-Kol – (44) 714-22-22

Taxi
tel: (44) 714-58-42

Koluszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
tel: (44) 714-10-41

Spółdzielnia Odlewnik
tel: (44) 714-19-98

Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii
tel: (44) 714-67-67

Abstynenckie Stowarzyszenie KWP „Ostoja”
tel: (44) 714-23-40

Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie
tel: (44) 714-58-69

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Łódzki Urząd Wojewódzki
tel. (42) 664-10-00 lub (42) 664-10-01

Urząd Miasta Łodzi
tel. (42) 638-40-00 fax: (42) 638-40-04

Wojewódzki Urząd Pracy
tel. (42) 632-01- 12, (42) 633-49-09, fax (42) 636-77-97

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
tel. 0-42 665-19-00, (42) 665-21-67, 0-42 651-99-74

POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

Starostwo Powiatowe (łódzki wschodni)
tel. (42) 633-71-91 fax: (42) 632 93 11

Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód
tel. (42) 253-15-00, (42) 676-29-44

INNE URZĘDY I INSTYTUCJE

Starostwo Powiatowe (powiat brzeziński)
tel. (46) 874-11-11

Urząd Skarbowy (ul. Papiernicza)
tel. (42) 27 50 800

ZUS Oddział w Łodzi Inspektorat Brzeziny
tel. (46) 874-19-00 fax: (46) 874-15-55

Urząd Gminy Brzeziny
tel. (46) 874-36-99

Urząd Miasta Brzeziny
tel. (46) 874-22-24 fax. (46) 874-27-93

Urząd Gminy Jeżów
tel. (46) 875–53-71 fax (46) 875–53–69

Urząd Gminy Andrespol
tel. (42) 213-24-40 fax. (42) 213-24-34

Urząd Gminy Rokiciny
tel. (44) 719-50-10 fax: (44) 719-50-12

Urząd Gminy Rogów
tel. (46) 874-80-12 fax: (46) 874-80-86

Sąd Rejonowy – III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Brzezinach
tel. (46) 874-23-38, (46) 874 20 27, fax (46) 874 35 54

image_pdfimage_print