W życie weszły normy jakości węgla

Od 4 listopada obowiązują nowe regulacje dotyczące kontroli jakości paliw stałych, zabraniające sprzedaży paliwa o niskiej jakości. Jednym słowem, od dzisiaj jeśli dany węgiel nie będzie spełniał norm jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Energii, to nie będzie mógł być sprzedawany z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwach domowych i instalacjach o mocy cieplnej poniżej 1 MW. Za złamanie przepisów grożą dotkliwe kary finansowe.

Ograniczenia dotyczą dwóch grup paliw stałych. W pierwszej jest węgiel kamienny oraz brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85 proc. tego surowca. W drugiej grupie są produkty przeróbki termicznej węgla kamiennego lub brunatnego, jak koks czy tzw. półkoks.

Warto też przypomnieć, że od 12 września 2018 r. nie można już sprzedawać na rzecz gospodarstw domowych i instalacji o mocy poniżej1 MW mułów węglowych, flotokoncentratów, paliw stałych niesortowanych oraz mieszanin paliw zawierających mniej niż 85% węgla kamiennego.

Świadectwo jakości paliwa

Ważnym celem, jaki przyświecał ustawodawcy jest również budowa świadomości konsumenckiej, poprzez wprowadzenie obowiązku wystawiania przez sprzedawcę węgla nowego dokumentu, tzw. świadectwa jakości paliw stałych. Świadectwo, według wzoru z rozporządzenia Ministra Energii, ma zawierać informacje o wymogach jakościowych dla danego rodzaju paliwa stałego oraz dane, w jakim przedziale parametrów mieści się sprzedawany towar. Podanie przez sprzedawcę informacji niezgodnych z rzeczywistością może skutkować karą pieniężną. Kopia świadectwa jakości, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez sprzedawcę, musi być każdorazowo przekazana nabywcy, natomiast oryginał sprzedawca musi przechowywać przez dwa lata.

Egzekucja przepisów i kary

Za weryfikację i kontrolę wypełniania nowych obowiązków przez sprzedawców węgla odpowiedzialna będzie Państwowa Inspekcja Handlowa.

Narzędziem do egzekucji prawa będą wysokie kary, które wprowadzają nowe regulacje.

Grzywna od 10 tys. do 1 mln zł lub kara do 5 lat pozbawienia wolności grozi przedsiębiorcy, który sprzedaje opał niespełniający norm jakościowych, przewidzianych dla gospodarstw domowych lub instalacji o mocy poniżej 1 MW.

Natomiast kara pieniężna w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł grozi sprzedawcy, który nie wystawi świadectwa jakości sprzedawanego paliwa, a także gdy świadectwo jakości zawiera błędne dane, albo gdy sprzedawca nie przekaże nabywcy kopii wystawionego świadectwa.

image_pdfimage_print