W związku z zagrożeniem koronawirusem, Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o zastosowanie się do poniższej procedury

W związku z zagrożeniem koronawirusem, Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o zastosowanie się do poniższej procedury:

podawanie stanu wodomierza głównego wraz z danymi miejsca odbioru (imię
i nazwisko odbiorcy, adres: miejscowość i ulica) do wyboru drogą:

telefoniczną tel. 44 714 58 45 wew. 18 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.00

lub

elektroniczną na adres e-mail: wodociagi@kpgk.com.pl lub administracja@kpgk.com.pl

kwota do zapłaty, wyliczona fakturą zostanie:

dostarczona przez Inkasenta do skrzynki pocztowej lub przesłana zdjęciem na wskazany numer komórki

lub

wysłana na adres e-mail.

Odbiorca uiszcza kwotę na jedyne właściwe konto KPGK Sp. z o.o.:

PKO BP I Oddział Koluszki nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 7666

KPGK Sp. z o.o. prosi o terminowe regulowanie należności. Jednocześnie deklaruje, że każdego dnia, pracownicy Spółki dokładają wszelkiej staranności, aby obecna trudna dla nas wszystkich sytuacja, nie wpływała negatywnie na ciągłość dostaw wody, a także odbiór ścieków.

Prosi się również Odbiorców, o zachowanie wszelkiej czujności, na ewentualne próby wyłudzenia wpłat na inne konta bankowe. Każdą taką próbę należy zgłaszać telefonicznie lub drogą elektroniczną do Spółki (dane kontaktowe powyżej).

image_pdfimage_print