W Y K A Z nieruchomości położonej na terenie gminy Koluszki przeznaczonej do zbycia.