W Y K A Z nieruchomości położonej na terenie gminy Koluszki przeznaczonej do zbycia Świny dz. 333/2This image requires an alt attribute.