W tym roku „Jedynka” najlepsza na egzaminie dla szkół podstawowych Wyniki egzaminu dla ósmoklasisty

Pod koniec maja uczniowie szkół podstawowych mierzyli się z tzw. egzaminem ósmoklasisty. W woj. łódzkim do egzaminu przystąpiło blisko 22 tys. uczniów.  

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej.

Jeśli chodzi o Gminę Koluszki, nie mamy powodów do narzekania. Nasza średnia gminna przekracza średnią krajową i wojewódzką, oraz jest równa powiatowej. W stosunku do wyników z ubiegłego roku, zaszła wyraźna zmiana. W tegorocznym zestawieniu zdecydowanie najlepsze wyniki osiągnęła SzkołaPodstawowa nr 1 w Koluszkach, rok wcześniej palmę pierwszeństwa wyraźnie dzierżyła Szkoła Podstawowa w Różycy.

Wyniki jasno również pokazują, że uczniowie coraz lepiej radzą sobie z j. angielskim. Wszystkie szkoły z terenu naszej gminy (poza Różycą) wyraźnie poprawiły swoje wyniki z roku ubiegłego, a Różyca z doskonałym tegorocznym wynikiem była bliska powtórzenia swojego ubiegłorocznego, wtedy najlepszego gminnego wyniku. Rozczarowały za to trochę wyniki z matematyki. Jedynie Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa z Długiego mogą pochwalić się lepszym wynikiem niż rok temu.          

Jeśli chodzi o j. polski, choć na ogólnopolskim tle wypadamy dobrze, jednak również w tym przedmiocie wyniki nie są do końca zadawalające. Poza Szkołą Podstawową nr 2 w Koluszkach, która podniosła swój wynik, i Szkołą Podstawową nr 1 w Koluszkach, która osiągnęła wynik porównywalny z ubiegłorocznym, pozostałe trzy szkoły odnotowały wyraźnie gorsze wyniki.

UWAGA: Choć na zaprezentowanych wykresach ujęliśmy Szkołę Podstawową w Będzelinie, to ze względu na zbyt małą liczbę uczniów (jedynie 5 osób), wyniki tej szkoły nie są wliczane do średniej gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i krajowej. Przy tak niewielkiej liczbie uczniów, gorszy wynik jednego lub dwóch egzaminowanych drastycznie zaniża bowiem uśredniony wynik dla całej szkoły. Wyniki tej szkoły nie zostały uwzględnione również w omawianej treści artykułu, przy porównywaniu wyników z roku ubiegłego.

image_pdfimage_print