W kamienicy przy ul. 3 Maja powstanie muzeum Koluszek

Na podstawie wykonanej ekspertyzy technicznej oraz po uzgodnieniach z konserwatorem zabytków, w Urzędzie Miejskim w Koluszkach zapadła decyzja o przeznaczeniu kamienicy przy ul. 3 Maja 17 pod siedzibę przyszłego koluszkowskiego muzeum. Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku specjaliści weryfikowali, czy budynek w którym obecnie mieści się Sala Muzealna z ciekawymi zbiorami opowiadającymi historię Koluszek, nadaje się do przekształcenia w muzeum. Badany był zarówno aspekt czysto techniczny, jak i finansowy.

Wraz z podjętą decyzją, uruchomione zostały kroki w celu pozyskania niezbędnego dofinansowania. Gmina złożyła właśnie wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, na pozyskanie wsparcia w wysokości 1 mln zł, pod kątem wykonania wewnętrznej termomodernizacji budynku. Władze miasta liczą na to, że dofinansowanie zostanie przyznane, a prace modernizacyjne uda się rozpocząć z końcem roku. Przy tak nakreślonym harmonogramie, otwarcie muzeum nastąpiłoby w połowie 2023 r.

Trwają również przygotowania pod kątem złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie, na wyposażenie wewnętrzne i prace remontowe. Wniosek ma być złożony do końca marca.

Wygląd budynku

Stworzony projekt przebudowy kamienicy zakłada przywrócenie dawnego układu elewacji, z jednoczesną całkowitą przebudową wnętrza budynku. Wyburzone mają zostać wszystkie ściany działowe, z zachowaniem jedynie dwóch nośnych. Dzięki temu uwolniona zostałaby spora przestrzeń pod prezentację zbiorów muzealnych.

Kamienica to dwupiętrowy obiekt. Dlatego też projekt przewiduje umieszczenie na parterze pomieszczeń biurowych, recepcji, toalet, szatni z recepcją oraz sali multimedialnej. Z kolei na piętrze ulokowana ma zostać dwuczęściowa sala ekspozycyjna, oraz dwie mniejsze sale, pozwalające na organizację np. warsztatów czy zajęć edukacyjnych. Pomieszczenia te oczywiście mogą również posłużyć jako dodatkowa przestrzeń ekspozycyjna.

Do muzeum ma wchodzić się od strony ul. 3 Maja. Przed budynkiem pojawi się utwardzony plac o charakterze przestrzeni miejskiej, z przeznaczeniem na wystawy plenerowe, miejsce wypoczynku i spotkań. Z terenu wokół kamienicy znikną dotychczasowe ogrodzenia oraz komórki. Zamiast nich pojawią się miejsca parkingowe.

image_pdfimage_print