W dniu 10 września 2020r. (czwartek) o godz. 18,00 (II termin godz. 18,15) na boisku sołeckim w Katarzynowie odbędzie się Zebranie Wiejskie sołectwa Katarzynów-Zygmuntów celem rozdysponowania środków finansowych z funduszu sołeckiego przypadającego na 2021 rok.

W dniu 10 września 2020r. (czwartek) o godz. 18,00 (II termin godz. 18,15) na boisku sołeckim w Katarzynowie odbędzie się Zebranie Wiejskie sołectwa Katarzynów-Zygmuntów celem rozdysponowania środków finansowych z funduszu sołeckiego przypadającego na 2021 rok.

UWAGA: PODCZAS ZEBRANIA UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZACHOWANIA OGÓLNYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCYCH W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII (dezynfekcja rąk przed zebraniem, zachowanie dystansu, zasłonięcie nosa i ust za pomocą maseczki, apaszki bądź przyłbicy oraz posiadanie własnego długopisu w celu podpisania się na liście obecności)

image_pdfimage_print