VIII sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

W dniu 20.04.2015 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Koluszkach.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Złożenie ślubowania przez Radnego.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.

5. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

6. Ocena realizacji uchwał za rok 2014.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

b) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnych służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych,

c) wyrażenia zgody na powiększenie istniejącego Kompleksu 1 Podstrefa Koluszki Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie miasta Koluszki,

d) zmian w budżecie Gminy Koluszki,

e) zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2015-2025.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Informacje, zapytania, wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad

image_pdfimage_print