VI GMINNY PRZEGLĄD TEATRÓW PROFILAKTYCZNYCH W RÓŻYCY


Szkoła Podstawowa w Różycy już po raz szósty, przy wsparcie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, była gospodarzem i organizatorem Gminnego Przeglądu Teatrów Profilaktycznych. Każdego roku spektakle poruszają tematy dotykające problematyki bliskiej uczniom, a młodzi aktorzy starają się przekonać swoich rówieśników do życia bez różnego rodzaju używek, wśród miłości bliskich, w harmonii z samymi sobą oraz przyjaźni z innymi.

W wydarzeniu wzięło udział sześć grup teatralnych z terenu Gminy Koluszki, a wymowny tytuł tegorocznego przeglądu – „Dziwny jest ten świat – stop mowie nienawiści” ściśle związany był z szerzącym się obecnie „hejtem”, agresją i wrogością wśród młodych ludzi, zarówno w Internecie, jak i w realnym życiu.

Wszystkich zgromadzonych powitały gospodynie spotkania:  pani dyrektor – Aneta Mrówka oraz pedagog szkolny – pani Jolanta Piasecka,  która słowem wstępu przedstawiła zebranym, jak istotne jest przeciwdziałanie patologiom społecznym, a wśród nich wszechobecnej mowie nienawiści z jednoczesnym wykorzystaniem elementów małych form teatralnych. Taki sposób wyrażania swych myśli przedstawia troskę o rozwój młodego pokolenia i jest poszukiwaniem nowych dróg  komunikacji z uczniami oraz alternatywnym uzupełnieniem działań z zakresu profilaktyki.

Występy uczniów oceniane były przez zacne Jury, wśród członków którego nie zabrakło: pani wiceburmistrz Koluszek – Krystyny Lewandowskiej oraz takich znamienitości jak aktor – Marek Siudym, czy też wielu innych znanych osób, wspierających działania profilaktyczne na terenie gminy. W sposób bezpieczny, poprzez tworzenie spektakli, młodzi ludzie mogli wyrazić swoje postawy, uczucia, myśli i sposób spostrzegania świata bez mowy nienawiści, zaś zaprezentowane inscenizacje stały się skarbnicą wiedzy o samej młodzieży oraz swoistą próbą dialogu z młodymi ludźmi, będącą zarazem doskonałą  formą pracy profilaktycznej.

W tym roku Jury przyznało następujące nagrody :

 I   miejsce – sztuka pt. „Drogowskaz” w wykonaniu Szkoły Podstawowej w Różycy,

 II miejsce – inscenizacja zatytułowana „Kształt słowa” wystawiona przez Szkołę Podstawową nr 1 w Koluszkach,

 III  miejsce – przedstawienie pt. „Stop”, które  na ,,teatralnych deskach” zaprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Długiem.

Pozostałe inscenizacje były równie wartościowe, zarówno pod względem artystycznym, jak i merytorycznym w odniesieniu do treści profilaktycznych, co przełożyło się na przyznanie wyróżnień następującym placówkom:

Szkole Podstawowej nr 2 w Koluszkach, Szkole Podstawowej w Będzelinie oraz Szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym.

Po burzliwych naradach przyznano również nagrodę specjalną – dla najlepszego aktora – która powędrowała na ręce Damiana Kołtuna, ucznia Szkoły Podstawowej w Długiem. Gościnie, jak co roku uświetniając przegląd,  wystąpiła również grupa teatralna „Tacy sami” reprezentująca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach, przedstawiając sztukę zatytułowaną „O drzewie, które umiało dawać”.

Wszystkim laureatom oraz wyróżnionym uczestnikom przeglądu, serdecznie gratulujemy pomysłowości, doskonałych wrażeń artystycznych  oraz  trafności przekazu.