V Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych w Różycy

11 maja 2018 r w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Różycy pod hasłem „ Świat zatopionych marzeń ” przeprowadzono kolejny, już V Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych. W zacnym jury, w którym zasiadły osoby znane z teatru i telewizji, przedstawiciele oświaty i samorządu nie zabrakło przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego. Przegląd był swoistym sposobem na wyrażenie przez młodych ludzi swoich odczuć płynących z otaczającego ich świata, umożliwiający również pokazanie co uważają za ważne i warte uwagi oraz jak postrzegają problemy wynikające dysfunkcyjności rodziny.

Celem przeglądu teatralnego, było zwrócenie uwagi na degradację podstawowych wartości rodzinnych zaburzonych przez alkoholizm, narkomanię, rozwody, przemoc, bezrobocie,  patologię społeczną, niewydolność wychowawczą, czy nieustanną pogonią za dobrami materialnymi. Miał być również bodźcem kształtującym świadomości wychowawczą wzbudzając jednocześnie refleksję wśród rodziców na temat przekazywanych wzorców rodzinnych. To również okazja do rówieśniczej edukacji teatralnej, która pozwoliła na wskazanie pozytywnych idei, zasad moralnych i zachowań profilaktycznych, które wzbogacają osobowość młodych ludzi. Przegląd pozwolił zaprezentować dorobek artystyczny amatorskich teatrów dziecięcych, a jednocześnie kształtując ich postawy twórcze rozwinąć wyobraźnię i wrażliwość.

W konkursie wzięło udział 6 szkół podstawowych z terenu Gminy Koluszki. Uroczystego otwarcia przeglądu dokonała dyrektor Szkoły Podstawowej w Różycy Aneta Mrówka, którego twórcą a jednocześnie moderatorem była pedagog szkolna mgr Anna Retelewska-Szóstek. W tematykę przewodnią tegorocznego przeglądu wprowadził cytat: „Świat zatopionych marzeń”, do którego odniosła się moderująca wydarzenie artystyczne oraz bezpośrednio młodzi aktorzy w swych artystycznych wystąpieniach. Popisy uczniów oceniane były przez zacne Jury w skład, którego wchodzili zaproszeni goście: wiceburmistrz Koluszek Krystyna Lewandowska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi Ewa Sobór, goście specjalni : Sędzia Anna Maria Wesołowska i aktor Marek Siudym, Komendant Powiatowy Policji powiatu łódzkiego wschodniego insp. Krzysztof Dąbrowski, policyjny profilaktyk z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii KPP Łódź-Wschód sierż.sztab. Marta Marczak, radna Rady Miejskiej w Koluszkach Maria Markowska-Kurc, pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień Małgorzata Szyszka-Nowak, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach Aleksandra Balcerak, kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Brzezinach Dominika Płocka-Sobierajska.

W tym roku najlepszą inscenizacją okazała się :

 I miejsce – sztuka pt. „Kocham cię życie”  w wykonaniu gospodarzy tj. uczniów ze Szkoły Podstawowej w Różycy

 II miejsce – sztuka pt. ,,Tajemnica” zdobyła drużyna uczniów ze szkoły Podstawowej w Będzelinie

 III miejsce – sztuka pt. ,,Odzyskane marzenia” z którą na ,,teatralnych deskach” wystawili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym

Pozostałe inscenizacje były równie wartościowe i refleksyjne co przełożyło się na wyróżnienie przez jury kolejnych trzech sztuk, a mianowicie:

– sztuka pt. ,,Dobra decyzja” wystawiona przez uczniów Szkoły Podstawowej w Długiem

– sztuka pt. ,,Ciuciubabka” wystawiona przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach

– sztuka pt. ,,Upadłem, ale mogę wstać” wystawiona przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach

Nagrodę dla najlepszego aktora, po burzliwych naradach przyznano Hubertowi Wojtasikowi ze Szkoły Podstawowej w Będzelinie. Gościnie, ze swoim repertuarem artystycznym odnoszącym się do tematyki dyskryminacji i społecznego wykluczenia wystąpiła również grupa podopiecznych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach. Wszystkim uczestnikom przeglądu, serdecznie gratulujemy.

(www.lodzka.policja.gov.pl)

image_pdfimage_print