Uwaga !! Ważna informacja !


KURENDA

MIESZKAŃCY SOŁECTW: REGNY, REDZEŃ NOWY, REDZEŃ STARY, SŁOTWINY, KATARZYNÓW, ŻAKOWICE, PRZANOWICE, PRZANOWICE MAJĄTEK, FELICJANÓW, ERAZMÓW, LISOWICE, LEOSIN, STAMIROWICE, STEFANÓW, DŁUGIE, JEZIORKO, WIERZCHY, TUROBOWICE, KAZIMIERZÓW, ŚWINY

MIESZKAŃCY MIASTA KOLUSZKI.

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Gminie Koluszki w miejscowości Regny na terenie fermy kaczek hodowcy drobiu zobowiązani są do przestrzegania Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego, oraz powinni zachowywać  szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

  1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem.
  2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.
  3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie.
  4. Stosować w gospodarstwie odzieży obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem.
  5. Stosować maty dezynfekujące w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Hodowco!!! Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Burmistrz Koluszek za pośrednictwem Biura Inżyniera Gminy tel. 44-725-67-68) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Za brak stosowania w/w zasad będą nakładane mandaty i kary administracyjne