UWAGA: Dofinansowanie na usuwanie azbestu w 2020 roku

Przypominamy, że prowadzony jest nabór wniosków na demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości  leżących na terenie Miasta i Gminy Koluszki. Wnioski można składać do 30 marca 2020 r. Warto zainteresować się tematem, ponieważ obecny nabór w związku ze zmianą przepisów może okazać się ostatnim, jaki nasza gmina realizuje wspólnie z mieszkańcami.

Właściciele nieruchomości zainteresowani udziałem w programie powinni złożyć w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, pokój 219 – komplet dokumentów. Wzory wniosków oraz załączników można pobrać w tutejszym urzędzie pokój 219 II piętro oraz ze strony internetowej urzędu:  www.koluszki.pl .

Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, odbioru, transportu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń. Dofinansowanie nastąpi pod warunkiem przyznania dotacji na to zadanie dla Gminy Koluszki. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

image_pdfimage_print