Urząd tworzy bazę chętnych na dotacje


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Urząd Miejski w Koluszkach proponuje mieszkańcom gminy wypełnienie ankiety dotyczącej zapotrzebowania na dotacje z zakresu wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji budynków, instalacji odnawialnych źródeł energii i innych. Formularz ankiety będzie dostępny na stronie Urzędu Miejskiego w Koluszkach www.koluszki.pl oraz bezpośrednio w urzędzie. Wypełnioną ankietę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: um@koluszki.pl lub złożyć osobiście na kancelarii Urzędu Miejskiego, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki. Wypełnienie kwestionariusza jest o tyle istotne, że jak tylko ruszy nabór na daną formę dofinansowania, którą jesteśmy zainteresowani, to urząd poinformuje mieszkańca o możliwości skorzystania z dofinansowania na interesujące nas przedsięwzięcie.