Urząd Skarbowy zajmuje konta „dłużników śmieciowych”

Urząd Miejski w marcu wyśle upomnienia do zalegających z opłatami za śmieci Jak wynika z danych przygotowanych przez urzędników, w Gminie Koluszki ponad 1000 gospodarstw domowych nie reguluje systematycznie opłat za wywóz odpadów. Osoby, które nie regulują swoich należności od grudnia 2021r. mogą spodziewać się zajęcia konta przez Urząd Skarbowy. Dotychczas ta smutna niespodzianka spotkała już ponad 300 mieszkańców gminy.

 

Konsekwencje dla wszystkich

Ze względu na to, że część mieszkańców nie reguluje swoich zobowiązań za śmieci konsekwencje ponoszą wszyscy. Kwota zaległości nie pojawiła się w ciągu jednego roku ale narasta i wynosi obecnie ponad 0,5 mln złotych. Wysłanie upomnienia to pierwszy etap działania urzędników mający na celu egzekucję należności za wywóz odpadów. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w piśmie, gmina wystawia tytuł wykonawczy i przesyła go do właściwego Urzędu Skarbowego. Od momentu wystawienia tytułu wykonawczego, sprawą ściągnięcia zaległości zajmuje się Urząd Skarbowy. Po doręczeniu tytułu wykonawczego może np. zablokować konta bankowe, ciągnąć należności z wynagrodzenia za pracę, a nawet z papierów wartościowych. W konsekwencji w drzwiach może pojawić się komornik. Przypominamy, że każda osoba, która złożyła deklarację za odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów komunalnych, powinna uiszczać co miesiąc od osoby opłatę w wysokości  24zł (lub 20,40zł w przypadku udzielenia 15% ulgi za samodzielne zagospodarowanie bioodpadów) na numer konta: 35 1020 3352 0000 1302 0258 7947.

Pamiętajmy, że opłaty za śmieci w Gminie Koluszki należą do najniższych w regionie. Szalejące ceny paliw mogą jednak spowodować wzrost cen za wywóz odpadów. Szansą na utrzymanie stawek jest terminowe regulowanie opłat za śmieci przez wszystkich mieszkańców.

image_pdfimage_print