Urząd Miejski nie przerywa obsługi

W związku z ogólnopolskimi wytycznymi dla administracji dotyczącymi pracy zdalnej, Urząd Miejski w

Koluszkach obsługuje mieszkańców w swojej siedzibie, w dotychczas obowiązujących godzinach.

Jednak ze względu na wprowadzone obostrzenia, mieszkańcy proszeni są o telefoniczne umawianie

wizyty. Najlepiej dzwonić wprost do danego wydziału pod podany w spisie numer telefonu. Jeżeli jednak

nie potrafimy wybrać konkretnego stanowiska, najlepiej dzwonić do kancelarii ogólnej (44 725 67 10),

gdzie pracownik przełączy pod stosowny numer.

UWAGA: Osoby zgłaszające się na wymaz pod kątem weryfikacji zakażenia koronawirusem, nie mogą

wchodzić do budynku Urzędu Miejskiego. Wymazy pobierane są przy parkingu, po lewej stronie

budynku. Z kolei wnioski o dodatek osłonowy należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy

Społecznej w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 (tel. 44 714 58 25). Urząd Miejski nie obsługuje

dodatku.

image_pdfimage_print