Uroczyste przekazanie ubrań specjalnych dla strażaków OSP

W dniu 30 grudnia 2021 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach odbyło się uroczyste przekazanie ubrań specjalnych zakupionych dla jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki.

Gmina Koluszki otrzymała dotację ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w ramach realizacji zadań w zakresie „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem na realizacją zadania:

Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Koluszki”

w wysokości 100 000,00 zł. Z dotacji zostały zakupione 34 komplety ubrań bojowych dla jednostek OSP: Koluszki – 7 kpl., Długie – 5 kpl. , Gałków Duży – 6 kpl. , Wierzchy – 5 kpl., Będzelin – 6 kpl., Borowa – 5 kpl.

Wartość zakupionych ww. ubrań 125 460,00 zł z czego:

100 000,00 zł – dotacja z Funduszu Sprawiedliwości

2 000,00 – wkład własny Gminy Koluszki – koszty kwalifikowane

23 460,00 zł – wydatek Gmina Koluszki – koszty niekwalifikowane.

W uroczystości przekazania 34 kpl. ubrań specjalnych brał udział Pan Piotr Cieplucha – Wicewojewoda Łódzki, Pan Waldemar Chałat – Burmistrz Koluszek, Pani Krystyna Lewandowska – Zastępca Burmistrza Koluszek, Pani Bogusława Kubicz – Skarbnik Gminy, Pan Sławomir Sokołowski – Przewodniczący rady powiatu łódzkiego wschodniego, Pan Mateusz Karwowski – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego, przedstawiciele jednostek OSP:

OSP Koluszki – Pan Jacek Łaszczyk – Prezes

Pan Bartłomiej Bednarski – Naczelnik

OSP Długie – Pan Rafał Cieślak – Prezes

Pan Grzegorz Lewandowski – Naczelnik

OSP Gałków Duzy – Pan Leszek Bankowski – Wiceprezes

Pan Mariusz Grzegorek – Naczelnik

OSP Borowa – Pan Robert Rosiński – Prezes

Pan Bogusław Gula – Naczelnik

OSP Będzelin – Pan Mikołaj Sasin – Prezes

Pan Szymon Bobrek _ Naczelnik

OSP Wierzchy – Pan Paweł Liśkiewicz – wice naczelnik

Pan Piotr Liskiewicz – Skarbnik

Pan Krzysztof Ciamarzewski

image_pdfimage_print