Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego pod budowę tunelu w Gałkówku

13 czerwca przy przejeździe kolejowym w Gałkowie Dużym odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego, który na pamiątkę wmurowany zostanie w konstrukcję nośną budowanego tunelu. Na akcie znalazły się podpisy przedstawicieli Gminy Koluszki, Powiatu Łódzkiego Wschodniego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wykonawcy czyli spółki STRABAG oraz nadzoru budowy reprezentowanego przez firmę PILAMIS.

Ze strony władz samorządowych akt podpisali: Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz w imieniu Starosty Łódzkiego Wschodniego – Andrzeja Opali, oraz dyr. Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego UM w Koluszkach Mateusz Karwowski. Gminę i powiat reprezentowali także Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Sławomir Sokołowski oraz radny Rady Miejskiej w Koluszkach Krzysztof Kubasiewicz.

– Jako miejscowość powstaliśmy na bazie kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Właściwie cała nasza gmina jest poprzecinana torami. Mimo wielu przywilejów, decydujących o naszym rozwoju, pojawiły się też utrudnienia, w postaci tego rodzaju przejazdów. I właśnie te utrudnienia próbujemy dzisiaj pokonać. Nie była to łatwa decyzja do podjęcia, szczególnie w wymiarze finansowym. Dlatego też cieszę się, że kilka podmiotów zrzuciło się na te inwestycję. Bo mamy tu środki unijne przekazane przez PKP PLK, mamy też finansowanie powiatowe oraz pieniądze gminne. Cieszymy się, że prace postępują i docelowo zapewnią mieszkańcom olbrzymią swobodę w przemieszczaniu się między Gałkowem Dużym i Gałkowem Małym – skomentował wydarzenie Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.

Do wypowiedzi burmistrza nawiązała także wicestarosta Ewa Gładysz. – Tak jak pan burmistrz powiedział, rozmowy nie były łatwe, ponieważ montaż finansowy jest zawsze dużym problemem. Ale myślę, że końcowy efekt świadczy o bardzo dobrych relacjach, o zacieśnianiu współpracy między powiatem a gminą. Powstający tunel, który umiejscowiony jest w drodze powiatowej, jest swoistym tranzytem, który łączy gminę z dalszą częścią powiatu. Myślę, ze również ci użytkownicy drogi będą bardzo zadowoleni z tej inwestycji.

Wartość inwestycji to ok. 23,6 mln zł netto, w tym dofinansowanie ze środków unijnych to ok. 11,4 mln zł netto. Tunel drogowy będzie przebiegał pod czterema torami linii Łódź Fabryczna – Koluszki oraz Łódź Kaliska – Dębica. Inwestycja obejmuje budowę układu drogowego, chodników i ścieżek rowerowych. Wykonawca przebudował już część kolizji z infrastrukturą podziemną. Obecnie montuje ściany szczelne, które zabezpieczą wykop podczas wybierania ziemi pod przyszły tunel drogowy. Planowane zakończenie inwestycji w II kw. 2023 r. Jako ciekawostkę dodajmy, że tunel będzie sięgał aż 4,5 m poniżej dotychczasowych torów kolejowych.

image_pdfimage_print