Uroczyste otwarcie filii Żłobka Miejskiego w Koluszkach

 

W środę, 28 kwietnia b.r. przy ulicy Mickiewicza 8 otwarta została i oddana do użytku filia Żłobka w Koluszkach. Budynek, w którym znajduje się żłobek, jeszcze nie tak dawno znany był jako siedziba Gimnazjum nr 2, ale to już historia. -Dwa i pół roku temu, 21 września 2018 roku temu otworzyliśmy pierwszy w naszej gminie Żłobek Miejski, by wesprzeć mobilność zawodową mieszańców i umożliwić powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.  Był to przysłowiowy strzał w „dziesiątkę”- powiedziała Krystyna Lewandowska- zastępca Burmistrza Koluszek. Opiekę uzyskało wówczas 64 dzieci, spełniając w ten sposób oczekiwania rodziców. Zainteresowanie tego typu opieką nad malutkimi dziećmi,  potrzeby mieszkańców były jednak tak duże, że Burmistrz Koluszek, Waldemar Chałat podjął się trudu zwiększenia liczby miejsc a do realizacji tego celu przeznaczył budynek po dawnym Gimnazjum przy ulicy Mickiewicza.

Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, złożony przez Gminę Koluszki uzyskał akceptację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

16 października 2019 roku podpisana został umowa na dofinansowanie na kwotę 1 mln 189 tys. . Projektu  Filia Żłobka w Koluszkach- Kochamy to co robimy, o całkowitej wartości 1 mln 307 tys. zł.

-Budynek po Gimnazjum wymagał przebudowy i rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania, by móc realizować nowe zadanie.  Dokonano rozbiórki części ścian działowych, powiększono lub wyburzono otworów drzwiowych w celu powiększenia przestrzeni powierzchni. Należało usunąć część starych posadzek, warstw podłogowych i zainstalować windę, zdemontować urządzenia sanitarne i zamontować nowe. Zainstalowanazostała nowa oprawa oświetleniowa, pomalowane zostały ściany i sufit. Stworzono cały nowy pion kuchenny, który będzie obsługiwał małych podopiecznych filii żłobka. Praktycznie stworzono wszystko od początku. Powierzchnia użytkowa obiektu to 1454 m²- wyjaśniła Pani Krystyna Lewandowska, Zastępca Burmistrza.

W czerwcu 2020 roku Gmina Koluszki uzyskała wsparcie finansowe z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego w ramach realizacji programu „Maluch Plus” w kwocie 1 mln 600 tys. zł., które pomogło przebudować budynek dawnego gimnazjum i zaadoptować na żłobek.

– W imieniu Burmistrza Koluszek i mieszkańców naszej Gminy, składamy Panu Wojewodzie serdeczne [podziękowania za te pomoc. 23 lipca 2020 roku została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji na wykonanie robót budowlanych. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił dnia 30 marca 20121 roku a następnego dnia placówka został wpisana w rejestrżłobków- powiedziała naszej gazecie pani Krystyna Lewandowska. Koszty przebudowybudynku przy ulicy Mickiewicza 8 to 3 mln 604 tys. , w tym wykonanie żłobka 2 mln 459 tys. zł.

Dzisiaj, w praktycznie nowym żłobku, wyposażonym w nowe, potrzebne sprzęty i urządzenia już mali podopieczni: 32 dzieci z pierwszej rekrutacji.-W maju planujemy kolejny nabór, również na 32 dzieci.

W ramach drugiego projektu, na który Gmina Koluszki otrzymała dofinansowanie z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, tytuł projektu „Żłobek w Koluszkach-Aktywny Rodzic”- 26 lutego została podpisana umowa, dofinansowanie to 919 tys. zł.

Pełną funkcjonalność ze wszystkimi grupami dzieci obiekt osiągnie z dniem 1 września b.r. Przebywać w nim będzie wtedy 64 maluchów w żłobku oraz 100 dzieci z Przedszkola nr 3.  Do tego czasu powstanie tutaj również nowoczesny plac zabaw.

image_pdfimage_print