Ukształtował się zarząd koluszkowskiego samorządu

W poniedziałek 19 listopada zwołana została pierwsza sesja nowej kadencji Rady Miejskiej w Koluszkach. Pierwsza część obrad posłużyła do wyboru zarządu Rady. W stosunku do minionej kadencji, nie zaszły większe zmiany. Na przewodniczącego Rady wybrana została ponownie Anna Szostak, która zabierając głos zwróciła uwagę na wyjątkowość obecnej kadencji: – Stać na czele organu stanowiącego gminy, to niewątpliwie wielki zaszczyt. Ale w moim rozumieniu to przede wszystkim służba innym. Obecna 8 kadencja rozpoczyna się w szczególnym czasie Jubileuszu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest więc ta kadencja już na samym początku niejako naznaczona odpowiedzialnością i troską za Ojczyznę. Nam dzisiaj zostaje dana jako cenny dar nasza mała Ojczyzna, ta w której żyjemy, mieszkamy, pracujemy. Ona w sposób wyjątkowy zasługuje i potrzebuje mądrości, rozwagi, poświęcenia wielu osób w kształtowaniu jej dalszych losów. Pragnę pogratulować Państwu radnym objęcia mandatu. Życzę, aby praca, służba na rzecz społeczeństwa, dawała Państwu zadowolenie i osobistą satysfakcję.

Stanowiska wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Koluszkach objęli: Mirosław Supera i Wiesław Ścieszko. Utrzymany został zatem trzyosobowy zarząd. Warto dodać, że stało się to wbrew intencjom przedstawicieli komitetu wyborczego PiS, którzy wnioskowali o dodanie trzeciego wiceprzewodniczącego, który reprezentowałby ich ugrupowanie. Wniosek ten został odrzucony stosunkiem głosów 14:5, przy 2 głosach wstrzymujących się.

To pierwsze głosowanie pokazało także, jakim poparciem w Radzie będzie dysponował burmistrz Koluszek. Wiemy już także kto będzie wspierał burmistrza Koluszek w kierowaniu gminą. Na zastępcę burmistrza ponownie została powołana Krystyna Lewandowska. Ponieważ pani Lewandowska podczas październikowych wyborów zyskała mandat radnej, na zwolnione przez nią miejsce do Rady weszła Ewelina Przygodzka (osoba z tej samej listy wyborczej z największą ilością głosów).

Po wyborze zarządu Rady, kulminacyjnym punktem obrad było zaprzysiężenie burmistrza Koluszek.

– Staję przed Państwem po raz trzeci jako ten, któremu został powierzony obowiązek troski o wspólne dobro i honor miasta i gminy Koluszki. Dziękuję wszystkim mieszkańcom za to, że udzielili mi tak mocny mandat zaufania. Dziękuje za wszystkie rozmowy, sugestie, żale, oczekiwania jakie przekazaliście mi Państwo podczas kampanii wyborczej. Zobowiązuję się do dalszej odpowiedzialnej, mądrej pracy na rzecz naszego społeczeństwa. Deklaruję pełną współpracę z Państwem. Deklaruję też, że będę słuchał głosu mieszkańców. Praca w samorządzie gminnym jest dziś pracą bardzo trudną. Stoją przed nami niełatwe zadania. Mam nadzieję, że razem będziemy rozstrzygali te trudne dylematy naszej rzeczywistości. Nasz wzrok musi sięgać dalej niż bieżący dzień. Mam nadzieję że po 5 latach, zarówno ja, jak i Państwo, a przede wszystkim mieszkańcy naszej gminy, będziemy mogli powiedzieć, że lata tej kadencji nie zostały zmarnowane – zaakcentował w inauguracyjnym przemówieniu, burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.

Skład Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023:

Borkowski Dariusz
Dudka Jacek
Janeczek Dariusz
Kłosiński Jarosław
Kołaczkowski Jan
Kubasiewicz Krzysztof
Kut Adrian
Lewiak Paweł
Loba Arkadiusz
Markowska Kurc Maria
Nowak Michał
Piasny Ryszard
Przygodzka Ewelina
Staroń Katarzyna
Stefańczyk Piotr
Sudowski Michał
Supera Mirosław
Szadkowski Marcin
Szostak Anna
Ścieszko Wiesław
Tomczyk Antoni

Sesja na żywo

Zgodnie z nowymi przepisami, w obecnej kadencji obrady sesji Rady Miejskiej w Koluszkach są transmitowane na żywo w internecie. Pierwsze obrady w ten sposób obserwowało 15 osób. Najprostszym sposobem dotarcia do transmisji, jest wpisanie w wyszukiwarce internetowej hasła: sesja rady miejskiej w Koluszkach. Obraz wraz z dźwiękiem nadawany jest na kanale YouTube, a następnie archiwizowany na stronie www.koluszki.pl. Jako ciekawostkę dodajmy, że podczas kolejnych sesji, głosowania będą się odbywały przy użyciu systemu elektronicznego. Każdy z radnych zostanie wyposażony w tablet, na którym będzie zaznaczał swój głos. Do tej pory głosy były zliczane „ręcznie”.

image_pdfimage_print