Ukrócono tworzenie się kolejek autocystern przy bazie paliw


Na ul. Naftowej w Koluszkach pojawiły się słupki, które obecnie oddzielają jezdnię od dawnego pobocza, na którym zatrzymywały się autocysterny. Zabieg ten ma na celu dwie rzeczy. Po pierwsze słupki stworzyły bezpieczny pas drogi, który przejął funkcję ścieżki pieszo-rowerowej. Ulica Naftowa jest bowiem bardzo chętnie wykorzystywana przez osoby, które skrótem przez las przedostają się z Koluszek na teren wypoczynkowy w Lisowicach.

Druga przyczyna to ukłon w stronę PERNU (operatora baz paliw), który wnioskował do gminy o wprowadzenie rozwiązań, przeciwdziałających parkowaniu autocystern na poboczu wzdłuż lasu. Mimo wprowadzanych przez PERN zabezpieczeń, zdarzały się bowiem przypadki nielegalnego spuszczania paliwa z cystern przez kierowców. Świadczyły o tym plamy paliwa, które powstawały na ziemi przy poboczu.

Obecnie autocysterny mogą jedynie parkować na wybudowanych parkingach. Dodatkowo system napełniania autocystern został skonstruowany w ten sposób, że kierowcy nie muszą już stać w kolejkach, ale mają wyznaczone konkretne godziny, w których mogą zatankować cysternę. Po otrzymaniu komunikatu na tablicach świetlnych, podjeżdżają z parkingu na teren bazy paliw.

Tak długa zwłoka z oznakowaniem ul. Naftowej miała swoje powody. Na terenie bazy paliw powstawały nowe zbiorniki. PERN potrzebował całej szerokości ulicy, by zapewnić odpowiednią przejezdność na czas budowy.