Tytuł projektu: Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza regionu łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców Województwa Łódzkiego

Tytuł projektu: Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza regionu łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców Województwa Łódzkiego

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost powiązań gospodarczych regionu, poprawę atrakcyjności oraz rozwoju gospodarczego Gminy Koluszki, poprzez promocję gospodarczą regionu. W tym celu podjęte zostaną działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Podnoszenie konkurencyjności na rynkach zagranicznych.
 2. Pozyskanie nowych inwestorów, promocja terenów inwestycyjnych, promocja przedsiębiorczości – stworzenie dogodnych warunków, umożliwiających prowadzenie projektów inwestycyjnych z udziałem nowych i obecnych inwestorów, tak aby gmina stała się przyjazna inwestorom.
 3. Promocja Koluszek jako atrakcyjnego miejsca do życia.
 4. Promocja marki „Koluszki zawsze w centrum”.
 5. Wzrost identyfikacji i tożsamości mieszkańców z gminą.
 6. Promocja oferty turystycznej, sportowej i kulturalnej gminy.
 7. Wzrost jakości i poprawa poziomu życia mieszkańców, w szczególności zapewnienie nowych miejsc pracy.
 8. Nawiązanie nowych kontaktów handlowych.
 9. Ułatwienie funkcjonowania biznesu poprzez stworzenie portalu internetowego dla biznesu.

Planowane efekty:

 1. Aktualizacja Strategii Promocji dla Gminy Koluszki.
 2. Zwiększenie rozpoznawalności marki Gminy Koluszki w kraju i za granicą.
 3. Stworzenie handlowej platformy www i jej promocja.
 4. Uruchomienie Biura Oddziału Izby Przemysłowo-Handlowej w Koluszkach.

Wartość projektu: 1 999 158,00 zł

 Wkład Funduszy Europejskich: 1 399 270,00 zł

image_pdfimage_print