Tu otrzymasz pomoc w ramach programu „Czyste Powietrze”

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń  powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

 

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami  domów jednorodzinnych, osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego, jak również osób fizycznych, które posiadają prawo własności lub są współwłaścicielami wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą, z zastrzeżeniem, że lokal został wyodrębniony do 1 stycznia 2019 r. Dla tych Beneficjentów maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest wysokość dotacji, będzie wyznaczana w odniesieniu do wydzielonego lokalu mieszalnego, a dla pozostałych – w odniesieniu do domu.

 

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Maksymalna kwota dotacji

– korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów

– maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł

– pozostałe koszty kwalifikowane przedsięwzięcia przekraczające kwotę dotacji mogą zostać dofinansowane w formie pożyczki

– minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

 

 

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

– wymiany nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu

– docieplenia przegród budynku

– wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

– instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

– montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

 

Składanie wniosków w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Koluszkach:

Poniedziałek   8.00 – 16.00

Wtorek     8.00 – 17.00

Środa        8.00 – 16.00

Czwartek  8.00 – 16.00

Piątek       8.00 – 15.00

Udzielanie konsultacji odbywa się w dniach:

poniedziałek 8:00 do 12:00 oraz środa od 12:00 do 16:00

 

Konsultanci  udzielają wsparcia w pokojach:

219 II piętro , telefon 044 725 67 49 lub

212 II piętro , telefon 044 725 67 55

 

Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu uzgodnienia dogodnej dla Państwa godziny.

 

image_pdfimage_print