Trwają prace porządkowe na cmentarzu ewangelickim w Erazmowie

We wsi Erazmów, Gmina Koluszki, ruszyły prace porządkowe na tamtejszym, nieczynnym od czasów zakończenia wojny, cmentarzu ewangelickim. Prace wykonują członkowie stowarzyszenia “Historia Koluszek”, przy pomocy mieszkańców Erazmowa: Jana Lesiaka i Dariusza Dudki. Prace te ruszyły po uzyskaniu zezwolenia konserwatora zabytków. -Pierwszy etap już za nami. Trzeba było wyciąć dziko rosnące krzaki i odrosty a następnie zgrabić liście, które zalegały teren cmentarza od lat. Po zakończeniu ścinki zarośli i uprzątnięciu liści, naszym oczom ukazały się kwatery grobowe. W następnej kolejności będzie trzeba  wyciąć wystające korzenie i pnie ściętych krzewów i małych drzew-mówią  porządkujący cmentarz członkowie stowarzyszenia  „Historia Koluszek”. Prezes stowarzyszenia, Mateusz Jaśkiewicz dodaje, że  po zakończeniu prac pośrodku nekropolii postawiony będzie metalowy krzyż, a przed kamiennym ogrodzeniem cmentarza zostanie postawiona tablica informacyjna, przybliżająca historię wsi i cmentarza ewangelickiego. W chwili oddawania gazety do druku, na cmentarzu zainstalowano metalową bramę.

Jak się dowiedzieliśmy, na cmentarzu ewangelickim w Erazmowie- która od  powstania, a więc od końca XVIII wieku aż do roku 1945 była wsią zamieszkałą głównie, choć nie tylko, przez niemiecką ludność osadniczą wyznania ewangelickiego- poza ludnością miejscową, pochowanych jest kilkunastu żołnierzy niemieckich, którzy zginęli podczas wojny. Niektórzy mieszkańcy mówią też o pochowanej na cmentarzu młodej Żydówce, której ciało znaleziono na okolicznych polach, choć inni tej informacji zaprzeczają.

Warto zaznaczyć, że na terenie obecnej gminy Koluszki, poza Erazmowem, cmentarze wyznania ewangelickiego znajdują się także w miejscowościach : Borowa, Felicjanów, Gaj,  Katarzynów, Leosin, Przanowice, Słotwiny, Stamirowice, Żakowice.  Łącznie na terenie parafii ewangelickiej w Brzezinach, do której należały wspominane cmentarze, znajdowało się 28 nekropolii.

Tak jak na wsiach wokół Koluszek, poza Polakami dominowała mniejszość niemiecka, sprowadzona tu już po II Rozbiorze Polski, tak statystyka ludności przedwojennych Koluszek wyglądała nieco inaczej. Jak powiedział Adrian Kut ze Stowarzyszenia „Historia Koluszek”,  w roku  1921 w Koluszkach mieszkało 3775 katolików, 557 ludzi wyznania mojżeszowego oraz  401 ewangelików. Dane te nie są jednak zbieżne z liczbą ludności Koluszek pod względem przynależności narodowościowej. Według spisu ludności Polski z roku 1921, w Koluszkach mieszkało 4086 Polaków, 446 Żydów i 256 Niemców.

image_pdfimage_print