To ma być stabilny i ostrożny budżet

W ubiegłym tygodniu burmistrz Koluszek złożył do Rady Miejskiej projekt budżetu na rok 2021. Projekt zakłada, że dochody będą wynosiły 145 mln zł, a wydatki 140,3 mln zł. Oznacza to, że nasza gmina osiągnęłaby nadwyżkę budżetową w wysokości 4,78 mln zł.

 

– Nadwyżka ma zostać przeznaczona na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych. Czyli zaczynamy skupywać obligacje, które jako gmina wypuściliśmy kilka lat temu – podkreśla burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.

 

To dość niespodziewana informacja, biorąc pod uwagę perturbacje w gospodarce wywołane skutkami epidemii. Co jeszcze ciekawsze, nadwyżka ma zostać osiągnięta przy nieograniczaniu wydatków inwestycyjnych. A te na przyszły rok szacowane są w wysokości 35,9 mln zł. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że w bieżącym roku na inwestycje planowaliśmy przeznaczyć o 3 mln zł mniej. Dla przykładu Miasto Brzeziny w 2019 r. wydatki inwestycyjne miało na poziomie 5,7 mln zł.

 

Dodatkowo gmina pozostawiła sobie swego rodzaju poduszkę finansową, czyli rezerwę w wysokości 2,3 mln zł. Środki te będziemy mogli uruchomić w przypadku pojawienia się nieoczekiwanych wydatków.

 

Stabilny budżet

 

Pamiętajmy jednak, że budżety tworzone są w oparciu o pewne założenia. A zatem zakładamy sobie, że w przyszłym roku do budżetu wpłynie określona wielkość podatków i dotacji. W pewnym sensie polega to zatem, na przewidywaniu zachowania się gospodarki. Budżet może być zatem hurraoptymistyczny, czyli przyjmujemy że w gospodarce będzie bardzo dobrze, że wszystko się uda, lub podchodzimy do życia mniej optymistycznie. Budżet Gminy Koluszki na rok 2021 możemy chyba nazwać ostrożnym, bowiem założono, że wpływy podatkowe będą na poziomie 2020 r., a więc roku, przez większość którego zmagamy się z epidemią.

 

W co zainwestujemy

 

Tradycyjnie, w przyszłym roku najwięcej środków przeznaczymy na drogi. Będzie to kwota aż 23,3 mln zł. Największą drogową inwestycją 2020 r. będzie budowa tunelu pod torami w Gałkówku. Finansowanie inwestycji zostanie rozłożone na dwa lata budżetowe. W 2020 r. na ten cel gmina przeznaczy 8 mln zł.

 

Kolejny obszar to turystyka i związany z nią projekt Lisowice. Na dokończenie prac nad zalewem jako samorząd wydamy 2,5 mln zł. Remonty budynków, termomodernizacja to 2,2 mln zł. Na nowe wozy strażackie dla Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczymy 2,2 mln zł. Dokończenie budowy nowego żłobka to 1,8 mln zł, a inwestycje w wodociągi, kanalizację i oświetlenie to 1,7 mln zł. Remonty i rozbudowa szkół pochłonie ponad 1 mln zł, a budowa placów zabaw i boisk – 334 tys. zł.

 

Przyszły rok to również kontynuacja dobrej współpracy z powiatem łódzkim wschodnim. Na wspólne inwestycje na terenie naszej gminy, powiat przeznaczy 6,7 mln zł.

 

W ramach funduszu sołeckiego do rozdysponowania pomiędzy 24 sołectwa ma być kwota w wysokości 577 tys. zł. Przypomnijmy, że wielkość kwoty dla danego sołectwa wylicza algorytm, w oparciu o ilość mieszkańców i wielkość danego sołectwa.

 

Głosowanie nad powyższym projektem budżetu ma odbyć się jeszcze w tym roku.

(pw)

 

 

 

 

Odpady komunalne sporo kosztują

 

Znaczącym elementem w wydatkach budżetowych, który niestety ciągle wzrasta, jest gospodarka odpadami. Już obecnie na ten cel przeznaczamy aż 7,13 mln zł. Według optymistycznych założeń, w przyszłym roku wydatki na zagospodarowanie śmieci powinny zrównać się z dochodami od mieszkańców. Równie dobrze, może okazać się to jednak niewykonalne, ponieważ wielu mieszkańców naszej gminy nie reguluje zobowiązań za odbiór odpadów. Ponieważ w myśl ustawy gmina nie może ani zarabiać ani dokładać do gospodarowania odpadami komunalnymi, brakującą kwotę musieliby pokryć wszyscy mieszkańcy, co w praktyce przekładałoby się na wzrost cen za odbiór śmieci. Na ten moment gmina nie planuje jednak żadnych podwyżek w tym temacie.

image_pdfimage_print