Termomodernizacja na ukończeniu


Gmina powoli kończy wielki program termomodernizacji budynków z zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej. Prace na większości obiektów zostały ukończone, na pozostałych mają zakończyć się do końca roku.

W ostatnim czasie nowa, rzucająca się w oczy elewacja o żółto-piaskowym zabarwieniu, pojawiła się na budynku przy ul. Brzezińskiej 30. Budynek został zmodernizowany zgodnie z wymogami konserwatora zabytków. Ukończono również termomodernizację strażnicy OSP Koluszki oraz kamienicy przy 3 Maja 18.

Dużo zmian czeka budynek dawnego Urzędu, w którym obecnie znajduje się siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W kamienicy podzielona zostanie duża sala, w której kiedyś odbywały się posiedzenia Rady Miejskiej. Nowe pomieszczenia zostaną wykorzystane do obsługi mieszkańców. Budynek zostanie również dostosowany do przepisów przeciwpożarowych oraz dla osób niepełnosprawnych. Być może pojawi się nowa klatka schodowa.

Nie wszystkie inwestycje idą jednak zgodnie z planem. Wstrzymana została termomodernizacja budynku miejskiej biblioteki w Koluszkach. Wykonawca zszedł z placu budowy. Urząd Miejski będzie musiał dokonać wyboru nowej firmy do kontynuacji inwestycji. Poprawiany będzie również dach.

Ogółem, w ramach gminnej termomodernizacji zmodernizowano 5 budynków OSP, 9 budynków wielorodzinnych (w których zlikwidowano 116 „kopcących” urządzeń grzewczych, zmienionych na centralne ogrzewanie), 3 budynki szkolne, oraz 8 budynków użyteczności publicznej, w tym kino.

 

Na szarym tle

Wykaz budynków objętych termomodernizacją

Zakończone (po odbiorach technicznych):

 1. Budynek Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym ul. Dzieci Polskich 14
 2. Budynek Przedszkola w Gałkowie Dużym ul. Dzieci Polskich 20
 3. Budynek OSP w Gałkowie Dużym ul. Dzieci Polskich 18
 4. Budynek OSP w Długiem, Długie 42
 5. Budynek OSP w Borowej Borowa ul. Długa 164
 6. Budynek położony przy Budowlanych 4 i 4a w Koluszkach
 7. Budynek przy ul Teatralnej 6 w Koluszkach
 8. Budynek położony w Gałkowie Małym przy ul. 1 Maja 2
 9. Budynek przy ul. Próchnika 18 w Koluszkach
 10. Budynek przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach
 11. Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach
 12. Budynek SP2 i LO w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16

 

 

Niezakończone, ale na etapie końcowym (roboty budowlane zakończone, odbiory techniczne w trakcie):

 1. Budynek OSP w Będzelinie ul. Strażacka 16
 2. Budynek OSP w Koluszkach przy 11 Listopada 39
 3. Budynek po byłej przychodni ul. Staszica 34 w Koluszkach
 4. Budynek położony przy ul. Partyzantów 56 w Koluszkach
 5. Budynek Świetlicy w Regnach ul. Główna 22
 6. Budynek przy ul. 3 Maja 18 w Koluszkach
 7. Budynek przy ul Brzezińskiej 18 w Koluszkach
 8. Budynek przy ul. Mickiewicza 4 w Koluszkach

 

 

Niezakończone, w trakcie realizacji

 1. Budynek po byłej przychodni w Gałkowie Dużym ul. Dzieci Polskich 12 – termin zakończenia robót budowlanych do 30 czerwca 2020 r.
 2. Remont niskiej części – termin zakończenia robót budowlanych do 31.12.2020 roku
 3. Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach
 4. Budynek przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluszkach
 5. Budynek przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach

 

Umowa o dofinansowanie  nr UDA – RPLD.04.02.01-10-0005/18-00 z dnia 21.12.2018 roku dotycząca projektu pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki”

Kwota dofinansowania 16 434 958,84 zł


This image requires an alt attribute.