Tam powstaną nowe bloki

W związku z protestami mieszkańców jednego z bloków na osiedlu Głowackiego w Koluszkach, zmianie uległa lokalizacja działki pod budownictwo wielorodzinne w ramach rządowego programu Mieszkanie+.

Przypomnijmy, że w ramach wstępnych założeń, jeden z nowych bloków miał powstać przy ul. Ludowej, na terenie przyległym do kapliczki. Dla Banku Gospodarstwa Krajowego, który w imieniu państwa pilotuje program, była to idealna lokalizacja. Położenie w centrum miasta, tuż przy dworcu kolejowym, umożliwiało bowiem zlokalizowanie na parterze budynku pomieszczeń usługowych pod wynajem, z których dochody obniżyłyby znacznie koszty utrzymania takiego bloku. A to z kolei przełożyłoby się na zaoferowanie przyszłym mieszkańcom niższych czynszów. Takie jest bowiem najważniejsze założenie programu Mieszkanie+.

Tego typu lokalizacja wywołała jednak niezadowolenie mieszkańców pobliskiego bloku. W piśmie skierowanym do Rady Miejskiej w Koluszkach, pod którym podpisało się 38 osób, wskazano, że ze względu na zbyt małą odległość między budynkami, która wynosi 13 metrów, pojawienie się nowego wysokiego budynku spowoduje problemy komunikacyjne i społeczne, zaciemni ich blok, a w efekcie obniży wartość ich mieszkań.

Wybór nowej działki

– Poza lokalizacją przy ul. Ludowej, pod uwagę brana była także działka za cmentarzem. Posiadamy jednak wstępną informację, że Bank Gospodarstwa Krajowego nie jest już zainteresowany tym terenem. Przechodzimy zatem do już ostatniej koncepcji, czyli działek przy ul. Sikorskiego. Projektowana droga dzieli ten rozległy teren na pół. Po jednej stronie drogi, działki zostaną wykorzystane pod budownictwo komercyjne, po drugiej stronie zagospodarowane zostaną w ramach programu Mieszkanie+ – wyjaśnia Mateusz Karwowski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Koluszkach.

Na terenie pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Partyzantów, gmina prowadzi już konkretne działania urbanistyczne. Zmieniany jest plan zagospodarowania przestrzennego, podnoszona jest wysokość planowanej zabudowy wielorodzinnej, tak by na danej powierzchni osiągnąć większy metraż użytkowy. Gmina inwestuje także w budowę kanalizacji i wodociągu. Planowane jest również dociągnięcie do tego terenu ciepłociągu, co powinno przełożyć się docelowo na obniżenie rachunków za czynsz.

Przyszłość programu Mieszkanie+

Obecnie do rządowego programu mieszkaniowego przystąpiło jedynie kilka gmin w woj. łódzkim. Wciąż pozostaje bowiem wiele niewiadomych co do bilansowania się całego projektu. Nie wiadomo do końca, czy bloki uda się wybudować po stawkach o wiele niższych niż w budownictwie komercyjnym. A pamiętajmy, że program musi spinać się finansowo. Jednym słowem, powołana do wybudowania bloków w danej miejscowości spółka (złożona z operatora państwowego który daje kapitał, oraz gminy która wnosi jako udział swój grunt), nie może wynajmować mieszkań poniżej kosztów inwestycji.

Tymczasem zachowanie czynszu na poziomie 10-20 zł za metr kwadratowy (a jest to absolutny priorytet dla atrakcyjności całego programu), może okazać się nierealne. W tym celu Rząd rozważa wprowadzenie państwowych dopłat do czynszów bezpośrednio dla najemców.

Kolejne wąskie gardło dla programu, to kwestia znalezienia firm budowlanych, które podejmą się wybudowania bloków szybko i dobrze jakościowo. Gmina Koluszki z problemem tym zmaga się od kilkunastu miesięcy, przeprowadzając już na przykład po raz trzeci przetarg na termomodernizację gminnych kamienic. Niestety wciąż brakuje chętnych do podjęcia się tego zadania.

– Pomimo tego rodzaju problemów, jako gmina wierzymy w zasadność programu i dajemy mu szansę. Po naszej stronie jest dobra wola, zaoferowaliśmy odpowiednie tereny. Toczymy również konkretne rozmowy, czego efektem było na przykład robocze spotkanie burmistrza Koluszek z dyr. inwestycyjnym BGK w Warszawie. Obecnie realizacja programu, w 90 proc. uzależniona jest jednak od działań skarbu państwa. My jako gmina, zrobiliśmy już wszystko co leży po naszej stronie – dodaje dyr. Mateusz Karwowski.

Docelowo w Gminie Koluszki, w ramach programu Mieszkanie+ ma powstać 180 mieszkań. Realny termin wybudowania bloków to nie wcześniej niż koniec 2019 r. lub początek 2020 r. Tak przynajmniej kreślone są plany.

 

 

image_pdfimage_print