Wojewódzki Urząd Pracy

Opublikowany
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi to instytucja, która koordynuje szeroko pojęte działania realizowane w regionie łódzkim ukierunkowane na wsparcie osób bezrobotnych na rynku pracy. WUP w Łodzi... Więcej