Fundusze Unijne

Opublikowany
Środki finansowe Unii Europejskiej gromadzone są przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu. Według prawa środki te stanowią zasoby własne Unii Europejskiej. Dzięki dotacj... Więcej

Wojewódzki Urząd Pracy

Opublikowany
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi to instytucja, która koordynuje szeroko pojęte działania realizowane w regionie łódzkim ukierunkowane na wsparcie osób bezrobotnych na rynku pracy. WUP w Łodzi... Więcej

Lokalny rynek pracy

Opublikowany
Centrum Aktywizacji Zawodowej Bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź Wschód może korzystać z podstawowych usług rynku pracy tj. pośrednictwa pracy, pośrednictwa zawodoweg... Więcej

Zainwestuj w Koluszkach!

Opublikowany
Gmina Koluszki jest nowoczesną, prężnie rozwijającą się gminą położoną w centrum Polski. Uczyniliśmy wiele, aby na jej terenie inwestorzy czuli się usatysfakcjonowani i znaleźli odpowiedn... Więcej