Szukamy środków na drogę w Jeziorku i boisko na os. Łódzkim

Do końca stycznia gmina zamierza złożyć wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o

dofinansowanie dwóch zaplanowanych inwestycji.

Pierwszy wniosek dotyczy modernizacji drogi przez Jeziorko. W oparciu o tzw. program budowy dróg

dojazdowych do pól, gmina chce przebudować fragment drogi od Zygmuntowa do kapliczki w Jeziorku.

Dofinansowanie może wynieść do 60 proc. wartości inwestycji. W przypadku przyznania środków,

modernizacja miałaby się odbyć jeszcze w tym roku.

Drugi wniosek, to kolejne już podejście do pozyskania środków na przebudowę betonowego boiska na

os. Łódzkim w Koluszkach. Obiekt ma zyskać nawierzchnię tartanową oraz piłkochwyty. Koszt zadania

to ponad 190 tys. zł. Gmina chce pozyskać dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł. To już trzecie

podejście naszego samorządu w kwestii prób pozyskania środków na powyższą inwestycję. Urząd

Marszałkowski odmawiał nam już dwa razy.

image_pdfimage_print