Szukamy dofinansowania na budowę budynku klubowego i kanalizacji sanitarnej

Do 15 lutego Gmina Koluszki złoży dwa wnioski o dofinansowanie z Programu Inicjatyw Strategicznych. Pierwszy wniosek, z dofinansowaniem do 5 mln zł, dotyczy budowy nowego budynku klubowego w Różycy. Obiekt ma być inwestycją, która ma służyć nie tylko klubowi, ale całej lokalnej społeczności. Przypomnijmy, że wydzielone zostaną w nim trzy części. Pierwsza z nich, przeznaczona dla klubu, zostanie wyposażona w szatnie i zaplecze dla LKS Różycy. Druga część to duża sala z zapleczem kuchennym, która pełnić będzie rolę świetlicy na potrzeby sołectwa i lokalnych wydarzeń. Trzecim elementem będzie profesjonalna strzelnica, z której będą mogli korzystać mieszkańcy.

Drugi wniosek o dofinansowanie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej dla Żakowic, Różycy oraz Gałkowa Dużego. W tym przypadku gmina ubiega się o dofinansowanie do 15 mln zł.

image_pdfimage_print