Szkoła Podstawowa nr 1 w ogólnopolskim projekcie piłki ręcznej

 Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym dzieci we wrześniu  2016 roku przystąpiliśmy do udziału w ogólnopolskim programie piłki ręcznej ,, Handball at School”(Szczypiornista Szkoła).  Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystki oraz Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Projektem objęte są 4 województwa: Wielkopolskie, Łódzkie, Kujawsko – Pomorskie, Warmińsko – Mazurskie. Z każdego województwa uczestniczy 18 szkół podstawowych. Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów – realizowany jest metodą projektu. Głównym założeniem projektu jest zachęcenie jak największej liczby dzieci i młodzieży do gry w piłkę ręczną, promocja zdrowia i zdrowego trybu życia, upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. W tym celu organizowane były turnieje – jeden w miesiącu. Taka forma realizacji programu ma na celu podnoszenie własnych umiejętności, wykorzystywanie ich podczas gry  oraz doskonalenie współpracy zespołowej. W ramach programu organizowane były również kursokonferencje dla nauczycieli we współpracy z IHF oraz zgrupowania dla najlepszych zawodników i drużyn. Dzięki projektowi szkoła została wyposażona w sprzęt sportowy umożliwiający dzieciom zabawę w piłkę ręczną oraz koszulki sportowe. O trafności zgłoszenia szkoły do programu świadczy aktywne i liczne uczestnictwo uczniów w zajęciach. W naszej szkole projektem objęte były uczennice klas IV. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 2 godziny. W tym czasie młodzież miała możliwość doskonalić swoje umiejętności z zakresu gry w piłkę ręczną. Po wakacjach zajęcia będą dalej kontynuowane. Za realizację projektu odpowiedzialna jest p. Beata Starosta we współpracy z p. Dariuszem Borkowskim.

image_pdfimage_print