Szansa dla rolników na pozbycie się odpadów foliowych.

Gmina Koluszki zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Zbiórce i utylizacji podlegać będą wyłącznie odpady z: folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag.

Deklarację o przystąpieniu do programu należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach w godzinach pracy urzędu, do dnia 29 listopada bieżącego roku. Druk deklaracji dostępny jest na miejscu w Urzędzie, wystarczy określić ilość planowanych do oddania odpadów (w kilogramach).

Warunkiem przeprowadzenia zbiórki folii, siatki, sznurka i opakowań po nawozach jest otrzymanie dofinansowania od NFOŚiGW.

O dalszych ustaleniach będziemy informować na bieżąco.

image_pdfimage_print