„Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Koluszki na lata 2019-2035” finansowana jest w ramach programu priorytetowego nr 3.4 Ochrona atmosfery 3.4 GEPARD II – transport niskoemisyjny

Gmina Koluszki zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dokumentu „Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Koluszki na lata 2019-2035”.

Treść Strategii i załączników oraz Formularz do zgłaszania uwag i zmian w dokumencie

opublikowano w Biuletynie Informacji publiczne Gminy Koluszki w zakładce „Tablica ogłoszeń”, „Ogłoszenia i komunikaty”.

 

Termin zgłaszania zmian lub uwag do dnia 17.12.2020 r.

 

„Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Koluszki na lata 2019-2035” finansowana jest w ramach programu priorytetowego nr 3.4 Ochrona atmosfery 3.4 GEPARD II – transport niskoemisyjny

 

image_pdfimage_print