Statystyka 2020

Rok 2020 pod wieloma względami będzie przez historyków oceniany jako inny i wyjątkowy, także w statystyce.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gminę Koluszki zamieszkiwało 22 tysiące 795 mieszkańców, w  roku 2019 – 22.788, a jeszcze rok wcześniej-  23,164.  W czasie ostatniej dekady najwięcej było nas na koniec 2011 roku, tzn. 23. 280.

W roku 2020 urodziło się 180 dzieci: 94 chłopców i 86 dziewczynek. Imieniem najczęściej nadawanym dziewczynkom była w roku ubiegłym Barbara, wśród chłopców przewodzi Aleksander. Inne najpopularniejsze ubiegłoroczne imiona noworodków to: Maria, Zuzanna, Julia, Franciszek, Jakub, Jan, Wojciech.

Zawarto 83 związki małżeńskie, w tym 31 cywilne i 52 konkordatowe. Urząd Stanu Cywilnego zanotował 34 rozwody. Najstarsze stażowo rozwiedzione małżeństwo  trwało od roku 1976, a najkrótszy staż miał związek zawarty 3 lata temu.

W roku 2020 USC w Koluszkach odnotował zgony 323 osób: 171 mężczyzn i 152 kobiet. Dla porównania w roku 2019 zmarło w naszej gminie 277 osób: 144 mężczyzn i 133 kobiety.

Nieco inne dane otrzymaliśmy z kancelarii cmentarnej, które nie obejmują tych mieszkańców naszej gminy, pochodzących z miejscowości Gminy Koluszki, która mają swoje cmentarze.

W roku 2020 na cmentarzu katolickim w Koluszkach odbyły się 254 pogrzeby, z czego dwa były pochówkami osób wyznania Świadków Jehowy. Ogółem pochowano 117 kobiet, 134 mężczyzn i troje dzieci.  Najstarszym zmarłym w roku 2020 była 103-letnia kobieta. Spośród wszystkich pogrzebów, 59 to pochówki osób spopielonych. Wielu z nas zainteresuje z pewnością liczba zmarłych w wyniku pandemii „Covid-19”. Patrząc z przerażeniem na gęsto zapełnione nekrologami tablice ogłoszeń przy cmentarzu i w innych miejscach, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, można by sądzić, że różnica w liczbie pogrzebów na naszym cmentarzu w stosunku do pochówków w roku 2019  będzie znacząca, tymczasem nie jest ona aż tak wysoka, jak można było się spodziewać. W liczbie 254 pogrzebów, 28 to osoby zmarłe na „Koronę”.

Porównajmy powyższe informacje o pogrzebach na koluszkowskiej nekropolii z danymi z ostatnich 10 lat: 2010 – 225, 2011 – 199, 2012 – 193, 2013 – 218, 2014 – 211, 2015 – 204, 2016 – 210, 2017 – 200, 2018 – 236, 2019 – 223.Rok 2020 pod wieloma względami będzie przez historyków oceniany jako inny i wyjątkowy, także w statystyce.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gminę Koluszki zamieszkiwało 22 tysiące 795 mieszkańców, w roku 2019 – 22.788, a jeszcze rok wcześniej- 23,164. W czasie ostatniej dekady najwięcej było nas na koniec 2011 roku, tzn. 23. 280.

W roku 2020 urodziło się 180 dzieci: 94 chłopców i 86 dziewczynek. Imieniem najczęściej nadawanym dziewczynkom była w roku ubiegłym Barbara, wśród chłopców przewodzi Aleksander. Inne najpopularniejsze ubiegłoroczne imiona noworodków to: Maria, Zuzanna, Julia, Franciszek, Jakub, Jan, Wojciech.

Zawarto 83 związki małżeńskie, w tym 31 cywilne i 52 konkordatowe. Urząd Stanu Cywilnego zanotował 34 rozwody. Najstarsze stażowo rozwiedzione małżeństwo trwało od roku 1976, a najkrótszy staż miał związek zawarty 3 lata temu.

W roku 2020 USC w Koluszkach odnotował zgony 323 osób: 171 mężczyzn i 152 kobiet. Dla porównania w roku 2019 zmarło w naszej gminie 277 osób: 144 mężczyzn i 133 kobiety.

Nieco inne dane otrzymaliśmy z kancelarii cmentarnej, które nie obejmują tych mieszkańców naszej gminy, pochodzących z miejscowości Gminy Koluszki, która mają swoje cmentarze.

W roku 2020 na cmentarzu katolickim w Koluszkach odbyły się 254 pogrzeby, z czego dwa były pochówkami osób wyznania Świadków Jehowy. Ogółem pochowano 117 kobiet, 134 mężczyzn i troje dzieci. Najstarszym zmarłym w roku 2020 była 103-letnia kobieta. Spośród wszystkich pogrzebów, 59 to pochówki osób spopielonych. Wielu z nas zainteresuje z pewnością liczba zmarłych w wyniku pandemii „Covid-19”. Patrząc z przerażeniem na gęsto zapełnione nekrologami tablice ogłoszeń przy cmentarzu i w innych miejscach, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, można by sądzić, że różnica w liczbie pogrzebów na naszym cmentarzu w stosunku do pochówków w roku 2019 będzie znacząca, tymczasem nie jest ona aż tak wysoka, jak można było się spodziewać. W liczbie 254 pogrzebów, 28 to osoby zmarłe na „Koronę”.

Porównajmy powyższe informacje o pogrzebach na koluszkowskiej nekropolii z danymi z ostatnich 10 lat: 2010 – 225, 2011 – 199, 2012 – 193, 2013 – 218, 2014 – 211, 2015 – 204, 2016 – 210, 2017 – 200, 2018 – 236, 2019 – 223.

 

image_pdfimage_print