Statystyka 2019

Na dzień 31 grudnia 2019 roku, Gminę Koluszki zamieszkiwało 22 tysiące 788 mieszkańców. W roku ubiegłym Urząd Stanu Cywilnego w Koluszkach zanotował 197 urodzeń, w tym 85 chłopców i 112 dziewczynek. Wśród imion, jakie rodzice nadawali swoim pociechom, największą popularnością cieszyli się w roku 2019 chłopcy o imieniu: Jan, Szymon, Antoni, Stanisław, Jakub. Lena, to z kolei najbardziej „wzięte” imię dziewczynek, a zaraz za Lenką są: Laura, Julia, Hanna, Maja, Maria, Oliwia, Zofia i Aleksandra.

W roku ubiegłym zawarto 102 śluby, z czego 28 cywilne. Najwięcej małżeństw stanęło na ślubnym kobiercu w sierpniu, w grudniu były tylko 4 śluby, a w październiku, niegdyś tak popularnym miesiącu ślubnym, nie zawarto ani jednego związku małżeńskiego. Urząd Stanu Cywilnego  w Koluszkach odnotował 40 rozwodów, z czego najkrótszy związek małżeński trwał niecałe dwa lata, najdłuższy 30 lat. Wśród najstarszych mieszkańców Gminy Koluszki, jedna osoba  ma 100 lat, a 9 innych jest w wieku 95 lat. W roku 2019 USC w Koluszkach odnotował 277 zgonów, w tym 144 mężczyzn i 133 kobiety, z czego 116 osób zmarło w domu.

A oto dane, jakie otrzymaliśmy z kancelarii cmentarnej w Koluszkach. W roku 2019 na koluszkowskiej nekropolii odbyły się 223 pogrzeby: pochowano 120 mężczyzn, 100 kobiet oraz 3 dzieci. W tej liczbie odnotowano 4 zgony samobójcze. Dwie osoby poniosły śmierć w wyniku wypadków drogowych. Najstarszymi zmarłymi były dwie osoby w wieku 102 i 100 lat. Skremowano 25 zmarłych. We wspomnianej wcześniej liczbie 223 pogrzebów, dwie osoby zmarłe były wyznania ewangelickiego.

Dziękujemy rodzicom na nadesłanie zdjęć swoich Pociech!

image_pdfimage_print