Staramy się o środki w ramach rządowego Polskiego Ładu

Gmina Koluszki stara się wykorzystać każdą szansę na pozyskiwanie środków zewnętrznych, które dofinansują inwestycje na terenie naszego samorządu. Po uruchomieniu przez rząd Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Polski Ład, akces do programu zgłosił również koluszkowski samorząd. Powalczymy o kilkadziesiąt milionów złotych dofinansowania. Zgodę na pozyskanie środków zewnętrznych wyraziła już Rada Miejska w Koluszkach.
W tegorocznym naborze, każda gmina może złożyć do trzech wniosków o dofinansowanie w przedziałach kwotowych do 5 mln zł, do 30 mln zł i powyżej 30 mln zł. Gmina Koluszki zamierza skorzystać ze wszystkich trzech możliwości.
W naborze do 5 mln zł, złożymy wniosek na przebudowę drogi Wierzchy-Świny. Chodzi tu o modernizację drogi na odcinku od młyna w Wierzchach do kościoła w Świnach. Przebudowa przewiduje również budowę nowego mostu na Rawce oraz przedłużenie ścieżki rowerowej, która obecnie kończy się przy wjeździe do miejscowości Wierzchy.
Drugi wniosek, w naborze do 30 mln zł, przewiduje pozyskanie środków na modernizację infrastruktury sportowej na terenie naszej gminy. Dzięki dofinansowaniu ma powstać nowy budynek klubowy dla LKS Różyca i LKS Gałkówek, a także przebudowany ma zostać stadion w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej, wykorzystywany przez KKS Koluszki. W grę wchodzi budowa m.in. nowych trybun, oświetlenia i bieżni.
Trzeci składany przez gminę wniosek, typowany w przedziale powyżej 30 mln zł, zakłada rozbudowę oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej w następujących miejscowościach: Żakowice, Różyca, Kaletnik, Gałków Duży, Słotwiny, Nowy Redzeń, Stary Redzeń oraz Regny.
Wnioski do programu zostaną złożone do końca lipca. Zaznaczmy jednak, że środki nie są przyznawane automatycznie. Gmina liczy jednak na to, że któryś z wniosków „przejdzie”, ponieważ państwo Polskie ma do rozdysponowania aż 20 mld zł. Pieniądze mają pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków. Środki będą przekazywane niemalże bezzwrotnie, ponieważ dofinansowanie ma wynieść nawet do 95 proc. wartości inwestycji. – Myślę, że to niepowtarzalna okazja do tego, by odkurzyć projekty, które wielokrotnie były odkładane. Będziemy chcieli ten nabór rozstrzygnąć w pierwszej połowie września 2021 r. Pewnie nie na wszystkie projekty starczy środków, ale myślę że każdy samorząd powinien przynajmniej z najniższej puli dofinansowania skorzystać – poinformował podczas wtorkowego pobytu w Koluszkach, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Waldemar Buda.Gmina Koluszki stara się wykorzystać każdą szansę na pozyskiwanie środków zewnętrznych, które dofinansują inwestycje na terenie naszego samorządu. Po uruchomieniu przez rząd Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Polski Ład, akces do programu zgłosił również koluszkowski samorząd. Powalczymy o kilkadziesiąt milionów złotych dofinansowania. Zgodę na pozyskanie środków zewnętrznych wyraziła już Rada Miejska w Koluszkach.

W tegorocznym naborze, każda gmina może złożyć do trzech wniosków o dofinansowanie w przedziałach kwotowych do 5 mln zł, do 30 mln zł i powyżej 30 mln zł. Gmina Koluszki zamierza skorzystać ze wszystkich trzech możliwości.

W naborze do 5 mln zł, złożymy wniosek na przebudowę drogi Wierzchy-Świny. Chodzi tu o modernizację drogi na odcinku od młyna w Wierzchach do kościoła w Świnach. Przebudowa przewiduje również budowę nowego mostu na Rawce oraz przedłużenie ścieżki rowerowej, która obecnie kończy się przy wjeździe do miejscowości Wierzchy.

Drugi wniosek, w naborze do 30 mln zł, przewiduje pozyskanie środków na modernizację infrastruktury sportowej na terenie naszej gminy. Dzięki dofinansowaniu ma powstać nowy budynek klubowy dla LKS Różyca i LKS Gałkówek, a także przebudowany ma zostać stadion w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej, wykorzystywany przez KKS Koluszki. W grę wchodzi budowa m.in. nowych trybun, oświetlenia i bieżni.

Trzeci składany przez gminę wniosek, typowany w przedziale powyżej 30 mln zł, zakłada rozbudowę oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej w następujących miejscowościach: Żakowice, Różyca, Kaletnik, Gałków Duży, Słotwiny, Nowy Redzeń, Stary Redzeń oraz Regny.

Wnioski do programu zostaną złożone do końca lipca. Zaznaczmy jednak, że środki nie są przyznawane automatycznie. Gmina liczy jednak na to, że któryś z wniosków „przejdzie”, ponieważ państwo Polskie ma do rozdysponowania aż 20 mld zł. Pieniądze mają pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków. Środki będą przekazywane niemalże bezzwrotnie, ponieważ dofinansowanie ma wynieść nawet do 95 proc. wartości inwestycji. – Myślę, że to niepowtarzalna okazja do tego, by odkurzyć projekty, które wielokrotnie były odkładane. Będziemy chcieli ten nabór rozstrzygnąć w pierwszej połowie września 2021 r. Pewnie nie na wszystkie projekty starczy środków, ale myślę że każdy samorząd powinien przynajmniej z najniższej puli dofinansowania skorzystać – poinformował podczas wtorkowego pobytu w Koluszkach, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Waldemar Buda.

image_pdfimage_print