Staramy się o kolejne środki na rozbudowę koluszkowskiej strefy ekonomicznej

W Urzędzie Miejskim w Koluszkach trwają intensywne prace nad poszerzeniem i modernizacją terenów koluszkowskiej strefy ekonomicznej. Gmina złożyła właśnie wniosek do rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, celem pozyskania środków na rozbudowę strefy. Koszt inwestycji oszacowano na ok. 50 mln zł. Wysiłek jest wart swojej ceny, bowiem jako gmina staramy się o dotację, która ma pokryć 98 proc. wartości inwestycji.

Dzięki pozyskanym środkom mocnej poprawie uległyby warunki obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych. Środki posłużyłyby m.in. do budowy kilku nowych dróg na terenie strefy. W grę wchodzi rozbudowa ul. Brzechwy wraz z budową infrastruktury technicznej, połączenie ul. Nasiennej z ul. Zieloną i ul. Brzechwy, a także budowa drogi wewnętrznej do obsługi bocznicy kolejowej. Ponieważ strefa objęłaby swoim obszarem teren za torem kolejowym, który obsługuje bazę paliw, zadanie przewiduje również przebudowę przejazdu kolejowego.

Koniecznym okazuje się także wybudowanie nowych miejsc do parkowania samochodów, gdyż inwestujące w strefie firmy wygenerowały już co najmniej 1000 nowych miejsc pracy.

Potężne prace przewidziane zostały w ramach infrastruktury podziemnej. Zakłada się m.in. budowę kolektora deszczowego wraz z armaturą i przepompowniami pod potrzeby odwodnienia istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Zwiększona ma zostać także przepustowość sieci kanalizacji sanitarnej. Nowe drogi mają zyskać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz oświetlenie uliczne. Przebudowa czeka także linie energetyczne, kolidujące z obszarem inwestycyjnym.

Dzięki zainwestowanym środkom obszar koluszkowskiej strefy ekonomicznej (łącznie z terenami bazy paliw) objąłby teren 120 ha. Przypomnijmy, że obecnie na jej terenie trwają dwie duże inwestycje. Firma Olikol buduje swoją nową siedzibę wraz laboratorium kolejowym. Z kolei firma Panattoni rozbudowuje magazyny pod potrzeby hurtowni części samochodowych dla firmy KAMOKA, która do Koluszek przenosi się z pobliskich Brzezin. Panattoni Park Koluszki o docelowej powierzchni 39 800 m kw. jest już w 60 proc. wynajęty. We wrześniu br. ponad 13 500 m kw. zajmie właśnie marka Kamoka. Kamoka auto parts dostarcza asortyment w ramach 91 linii produktowych, w 17 grupach, które obejmują m.in. elementy zawieszenia, hamulców, czy układu zawieszenia. Ich oferta dostosowywana jest do specyfiki danych rynków. Dodajmy, że to już kolejny inwestor z branży samochodowej. Potwierdza się zatem potencjał Koluszek, jako idealnej lokalizacji dla rynku motoryzacyjnego.

W celu jak najskuteczniejszego przyciągania nowych firm, Urząd Miejski w Koluszkach wdraża także odpowiednie standardy obsługi inwestora, które niedawno zostały potwierdzone certyfikatem nadanym przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Przeprowadzony audyt badał m.in. czy gmina posiada ofertę inwestycyjną przetłumaczoną na kilka języków, zaplecze do przeprowadzania spotkań z inwestorami, a nawet odpowiedni sprzęt do wideokonferencji.

image_pdfimage_print