Staramy się o dotację na poszerzenie muzeum


Ewentualne powiększenie Muzeum Koluszek i poszerzenie jego zakresu działalności będzie możliwe nie wcześniej niż w 2023 r. Gmina Koluszki złożyła bowiem właśnie wniosek do Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego o dofinansowanie termomodernizacji całego budynku przy ul. 3 Maja, w którym obecnie ulokowana jest Sala Muzealna. Obiekt jest już przygotowany do modernizacji. W ostatnim czasie wyprowadzili się już z niego ostatni lokatorzy, którym samorząd zapewnił mieszkania zastępcze. Wraz z modernizacją, plany przewidują również wyburzenie komórek, które przylegają do reprezentacyjnego skweru z pomnikiem Orła Białego. Koszt całości inwestycji szacowany jest na ok. 3 mln zł.