Stan bezrobocia w naszej gminie

Czy bezrobocie w naszej gminie istnieje? Teoretycznie tak. Z danych zbieranych na koniec sierpnia 2020 r. wynika, że ogółem na bezrobociu pozostawało 745 osób (w tym 369 kobiet). Jednak 80 proc. z nich to osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Co kryje się pod tym terminem? Najprościej mówiąc, to grupa osób która ma wielkie problemy z podjęciem zatrudnienia ze względu na różnego rodzaju problemy społeczne. Bardzo często są to osoby, które wybrały taki a nie inny styl życia, lub poprzez długotrwałe bezrobocie utraciły zdolność do samodzielnego poruszania się po rynku pracy. Sporo z nich to osoby bez żadnych kwalifikacji zawodowych (231 osób). Problemem okazuje się także wiek. 30 proc z zarejestrowanych bezrobotnych to osoby pow. 50 roku życia.

Walka z bezrobociem

Łącznie od stycznia do końca sierpnia urząd pracy zaktywizował 208 zarejestrowanych bezrobotnych. Z subsydiowanych form aktywizacji zawodowej skorzystały 92 osoby z terenu naszej gminy. W większości osoby te korzystały ze stażu. 10 osób otrzymało jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a 6 osób skorzystało z refundacji podmiotowi gospodarczemu wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. 6 kolejnych osób aktywizowano przez prace społecznie użyteczne i roboty publiczne. 2 bezrobotnych zostało przeszkolonych.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie

W 2019 r. pracodawcy do Centrum Aktywizacji Zawodowej w Koluszkach zgłosili 764 wolnych miejsc pracy. „Barometr zawodów” dla naszego powiatu wskazuje, że w 2020 r. najbardziej poszukiwani są: elektrycy, elektromechanicy, kierowcy samochodów ciężarowych, kucharze. Lekarze, magazynierzy, masaże przetwórcy ryb, nauczyciele praktycznej nauki i przedmiotów zawodowych, operatorzy obrabiarek, pielęgniarki, pracownicy służb mundurowych, ratownicy medyczni, robotnicy budowlani.

Grupy zawodowe nadwyżkowe, czyli takie w których jest więcej chętnych niż miejsc pracy, to: tynkarze i pokrewni, projektanci grafiki i multimediów, inżynierowie, operatorzy maszyn do produkcji cementu i kamienia, pracownicy obsługi biurowej, stolarze meblowi, robotnicy budowlani robót wykończeniowych.

„Tarcza antykryzysowa”

Minione pół roku to również wielki wysiłek jaki podjęły instytucje samorządowe w walce o utrzymanie miejsc pracy w dobie pandemii. Zwrócił na to uwagę podczas omawiania stanu bezrobocia, burmistrz Koluszek Waldemar Chałat: – Chciałbym podziękować bardzo serdecznie panu staroście i dyr. Urzędu Pracy w Koluszkach za wielką pracę, jaka została wykonana w tym szczególnym roku. Od początku pandemii Urząd Pracy wziął czynny udział w realizacji programu „Tarcza antykryzysowa”. Był to pakiet rozwiązań przygotowanych przez Rząd, który miał uchronić państwo polskie przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opierał się on m.in. na ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwie pracowników oraz finansowaniu przedsiębiorców. Z danych powiatowych wynika, że Powiatowy Urząd Pracy wsparł 5638 przedsiębiorców na łączną kwotę 31 mln zł. Najwięcej przyjęto i zrealizowano wniosków na tzw. mikropożyczki (na blisko 21 mln zł). Jednoosobową działalność gospodarczą dofinansowano kwotą 2,7 mln zł, a koszty wynagrodzenia i składki ZUS kwotą 7,6 mln zł.

image_pdfimage_print