Sprzedaż nieruchomości położonej w Koluszkach oznaczonej numerami 16/24, 26/10, 26/15 (obręb 3).