Spotkanie „Zrozumieć autyzm”

Otwarte spotkanie „Zrozumieć autyzm”, które odbyło się w dniu 13.04.2016 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Koluszkach było odpowiedzią na  apel rodziców wychowujących dzieci autystyczne, którzy proszą o tolerancję, akceptację i zrozumienie w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska na niebiesko”.

 Każdy rodzic chciałby, aby jego dziecko czuło się dobrze, mogło rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę na każdym etapie życia.  To samo dotyczy innych sfer, w tym: relacji z rówieśnikami, życia kulturalnego, duchowego. Takie sytuacje, które dla rodziców zdrowych dzieci są źródłem radości np.: kino, zakup ubrania, spacer po parku, korzystanie z placu zabaw dla opiekuna dziecka z autyzmem często są wyzwaniem i powodem do stresu. Dzieje się tak dlatego, że nadal wiele osób ocenia trudne zachowania autystów, z którymi się spotykają jako wynik nieprawidłowych oddziaływań wychowawczych i emocjonalnych rodziców.

Spotkanie poprowadziła  Aleksandra Balcerak Dyrektor SOSW w Koluszkach. Prelekcję pt.: „Spotkajmy się z autyzmem”- zaprezentowali specjaliści z zakresu pedagogiki specjalnej.W przystępny sposób przybliżyli wszystkim obecnym przebieg rozwoju, kształtowanie relacji interpersonalnych, sposób komunikowania się, nabywanie doświadczeń oraz problemy dziecka z autyzmem od narodzin do dorosłości. W drugiej części Małgorzata Szyszka-Nowak pełnomocnik burmistrza ds profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w prelekcji pt.: „Inny nie znaczy gorszy” omówiła działania podejmowane w gminie w stosunku do osób wykluczonych oraz sprzyjające nabywaniu prawidłowych postaw.

Po oficjalnym spotkaniu uczestnicy mogli  skorzystać z indywidualnych, bezpłatnych konsultacji ze specjalistami z różnych dziedzin.

Pamiętajmy, że autyzm, mimo, iż niewidoczny również jest niepełnosprawnością. Nie osądzajmy pochopnie rodziców. Jeśli zachowania dziecka nas dziwią i wprawiają w zakłopotanie – podejdźmy, zapytajmy z czego wynikają, co robić, jak reagować.

Rodziny dzieci z autyzmem oczekują naszej otwartości, potrzebują akceptacji , zrozumienia i dużej dozy tolerancji.

                                                                                                                                                              Aneta Szymańska-Klepacz

image_pdfimage_print