Spotkanie informacyjne dot. projektu “Koluszkowski żłobek”

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na spotkanie informacyjne w ramach projektu pn. „Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców”.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Termin i miejsce spotkania:

15 maja 2018 r. godz. 17.00

Duża Sala Konferencyjna (parter)

Urząd Miejski w Koluszkach

ul. 11 Listopada 65

image_pdfimage_print