Spiszmy się jak na rolników przystało! – Powszechny Spis Rolny 2020 jest obowiązkowy!

Powszechny Spis Rolny to największe i najważniejsze badanie statystyczne rolnictwa. Rozpoczął się 1 września i trwać będzie do 30 listopada 2020 r.  Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

W całej Polsce Powszechnym Spisem Rolnym 2020 objętych jest ponad 1,5 mln gospodarstw rolnych, z czego prawie 135 tys. w województwie łódzkim. Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze).

Spisy rolne, realizowane raz na 10 lat, odbędą się w tym roku we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej. Ten obowiązek nakłada na wszystkie kraje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE oraz rekomendacjami ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Polska jako pełnoprawny członek Unii jest zobligowana do przeprowadzenia spisu rolnego. W związku z tym 31 lipca 2019 roku uchwalona została ustawa o Powszechnym Spisie Rolnym.

Obowiązek udziału w  spisie rolnym na użytkowników gospodarstw rolnych nakłada Ustawa o Statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r., która stanowi, że jedynie badania statystyczne niebędące spisami powszechnymi mogą być prowadzone na zasadzie obowiązku albo udziału dobrowolnego. Udział w spisach powszechnych jest obowiązkowy, a kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie.

Podczas tegorocznego spisu obowiązkową formą zbierania danych jest samospis internetowy – a użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dokonają samospisu, nie będą mogli odmówić przekazania danych rachmistrzowi, który się z nimi skontaktuje. Wśród gospodarstw z terenu województwa łódzkiego, które dokonają samospisu i poinformują o tym Urząd Statystyczny w Łodzi (szczegóły na http://lodz.stat.gov.pl/rolneupominki), Wojewódzkie Biuro Spisowe rozlosuje 50 prezentów niespodzianek!

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na infolinię GUS:

22 279 99 99.

image_pdfimage_print