Spiszmy się jak na rolników przystało! – czyli Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny to największe i najważniejsze badanie statystyczne rolnictwa. Rozpoczął się 1 września i trwać będzie do 30 listopada 2020 r.  Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
W całej Polsce Powszechnym Spisem Rolnym 2020 objętych jest ponad 1,5 mln gospodarstw rolnych, z czego prawie 135 tys. w województwie łódzkim. Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze).

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo i pokazać zmiany jakie zaszły od poprzedniego spisu. Służą władzom, zarówno centralnym jak i lokalnym do podejmowania decyzji strategicznych, opartych na analizie danych oraz prowadzenia polityki rolnej. Także na podstawie danych ze spisu rolnego Komisja Europejska określa wielkość wsparcia Unii Europejskiej dla Polski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzięki któremu od wielu lat modernizuje się polskie rolnictwo.

Podczas tegorocznego spisu obowiązkową formą zbierania danych jest samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej spisrolny.gov.pl. Dla osób, które potrzebować będą pomocy, lub którym nie uda się wypełnić formularza internetowego, zostanie uruchomiona infolinia, umożliwiająca telefoniczne dokonanie samospisu poprzez kanał „spisz się przez telefon”. Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dokonają samospisu, nie będą mogli odmówić przekazania danych rachmistrzowi, który się z nimi skontaktuje. Wśród gospodarstw z terenu województwa łódzkiego, które dokonają samospisu i poinformują o tym Urząd Statystyczny w Łodzi (szczegóły na http://lodz.stat.gov.pl/rolneupominki), Wojewódzkie Biuro Spisowe rozlosuje 50 prezentów niespodzianek!

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na infolinię GUS:

22 279 99 99.

image_pdfimage_print