Sołtysi otrzymają dietę za sesje przez internet

Po kilku miesiącach dyskusji doczekaliśmy się uchwały, która reguluje kwestię wypłacania diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Do wybuchu pandemii, osoby pełniące powyższe funkcje za udział w sesji Rady Miejskiej w Koluszkach otrzymywały wynagrodzenie w wysokości 300 zł. Ponieważ obecnie sesje odbywają w sposób zdalny (przez internet), udział sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli stał się fizycznie niemożliwy. Wypłata diet została zatem wstrzymana.

Wzbudzało to spore kontrowersje, ponieważ wiele osób funkcję sołtysa lub przewodniczącego nie uzależnia od samego pobytu na sesji, ale od całorocznej pracy na rzecz danej społeczności. Podnoszonym argumentem było również to, że sesję można zwyczajnie obejrzeć przebywając w domu.

Co ciekawe, podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej pojawiły się aż dwa rozwiązania problemu. Pierwszą uchwałę złożył burmistrz Koluszek. Zakłada ona, że w przypadku organizacji sesji w trybie zdalnym (przez internet) sołtysi i przewodniczący zarządu osiedli otrzymają dietę w wysokości 300 zł po złożeniu pisemnego oświadczenia o uczestnictwie w sesji Rady Miejskiej w trybie on-line. Będą mieć na to 2 dni.

Drugą propozycję uchwały, złożyła grupa 7 radnych, która konieczność regulacji problemu zgłaszała już kilka tygodni wcześniej. Obecna przedłożona wersja uchwały zawierała zapis, według którego sołtys lub przewodniczący osiedla który nie mógł uczestniczyć w sesji, ale wypełniał swoje zadania statutowe, otrzymywałby dietę pomniejszoną o 20 proc., czyli 240 zł. Propozycja grupy radnych nie została jednak wprowadzona pod obrady, ponieważ przewodnicząca Rady Miejskiej uznała, że pierwsze rozwiązanie jest korzystniejsze dla sołtysów i przewodniczących osiedli.

Bardziej szczegółowe uzasadnienie przedstawił jednak burmistrz Koluszek, Waldemar Chałat: – Zgodnie z opinią prawną jaką posiadamy w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, inne rozwiązanie jest niemożliwe. Zdajemy sobie sprawę, że inne rozwiązania w niektórych gminach przeszły, ale w naszej opinii prawnej, tylko takie rozwiązanie jakie zaproponowaliśmy jest prawidłowe. Czyli nie można zapłacić sołtysom za sprawowanie funkcji.

Druga funkcja za 1 zł

W przegłosowanej prze Radę uchwale, którą zaproponował burmistrz Koluszek, znalazł się również zapis, zgodnie z którym w przypadku gdy sołtys lub przewodniczący zarządu osiedla pełni jednocześnie funkcję radnego w Radzie Miejskiej w Koluszkach, jego dieta za udział w posiedzeniu w roli sołtysa lub przewodniczącego zarządu osiedla wyniesie tylko 1 zł.

Zdaniem gminy zapis ma w pewien sposób zniechęcać do łączenia funkcji radnego i sołtysa lub przewodniczącego zarządu osiedla, a przede wszystkim pobierania podwójnego wynagrodzenia za jedno posiedzenie. Do tej pory w naszej gminie obowiązywało niepisane prawo (swego rodzaju zwyczaj), w ramach którego po wyborze na radnego dany obywatel rezygnował dobrowolnie z innych funkcji na rzecz mieszkańców. W historii naszej gminy uczyniło tak już kilkoro radnych. W obecnej  kadencji sołtys sołectwa Katarzynów-Zygmuntów po wyborze na radnego nie poddał się temu zwyczajowi. Ponieważ pobieranie dwóch diet (sołtysa i radnego) jest zgodne z prawem, zachował dwie funkcje, a tym samym dwie diety. Po wejściu w życie gminnej uchwały, powyższy sołtys będący równocześnie radnym, pomimo wykonywania tych samych obowiązków co inni przedstawiciele sołectw, w praktyce nie otrzyma za to żadnego wynagrodzenia, ponieważ zostanie ono zredukowane do 1 zł. Dieta za wykonywanie mandatu radnego pozostanie bez zmian, w pełnej wysokości.

image_pdfimage_print