ŚLUBOWANIE w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Długiem.

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły”.

 

„Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę”.

 

„Będę starał się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”.

Dnia 13 października 2020 r. w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego                              w Długiem, odbyło się ślubowanie uczniów klasy I. W uroczystości tej wziął udział Honorowy Obywatel Koluszek i Przyjaciel Szkoły p. Antoni Tomczyk,                             Dyrektor Szkoły p. Joanna Jeżyna oraz rodzice uczniów.

Uroczystość rozpoczęła wychowawczyni klasy I p. Teresa Antosiak, witając przybyłych gości. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie, a po nim p. Dyrektor dokonała aktu pasowania uczniów. Pan Antoni Tomczyk w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Koluszki przekazał życzenia oraz wręczył uczniom i wychowawcy bilet do kina. W dalszej kolejności wychowawczyni klasy w imieniu uczniów odczytał list skierowany do rodziców w którym dzieci podziękowały za to, że rodzice towarzyszą im, kiedy stają u progu długiej i żmudnej drogi do dorosłości. Obiecały również, że będą mogli być z nich dumni i sprawią im wiele radości swym zachowaniem i postępami w nauce.

Po części oficjalnej uczniowie wraz z rodzicami i wychowawcą udali się do klasy, gdzie dzieci zaprezentowały się w programie muzycznym pt; „Jak oni ślubują”

Na koniec spotkania rodzice przygotowali dla swoich dzieci poczęstunek                        i upominki.

Ślubowanie uczniów klasy I przebiegało z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego panującego w szkole w czasie epidemii.

image_pdfimage_print